Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Maakuntien sote-viestintää tuetaan kansallisesti

Sosiaali- ja terveysministeriö
9.3.2018 15.32
Uutinen

Tulevilla maakunnilla on tärkeä rooli sote-uudistuksen ja valinnanvapauden viestinnässä, kun uudistusta aletaan toteuttaa käytännössä ja palveluista kerrotaan ihmisille. Sosiaali- ja terveysministeriö ja muut kansalliset toimijat tukevat maakuntien työtä.

Eduskunta päättää maakunta- ja sote-uudistuksen lainsäädännöstä touko-kesäkuussa 2018. Tämän jälkeen sote-uudistuksen on tarkoitus edetä vähitellen kohti konkreettisia muutoksia ihmisten arjessa. Yksi selkeimmin ihmisille näkyvistä muutoksista on valinnanvapauden lisääntyminen sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Verkkosisältöjä ja palvelupolkuja tuotetaan yhdessä

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö käynnistivät Väestörekisterikeskuksen kanssa helmikuun alussa Maakuntien yhteiset verkkosisällöt -hankkeen, jossa tuotetaan yhteisiä tietosisältöjä tulevien maakuntien käyttöön. Hankkeen tavoite on, että ihmiset löytävät kaipaamansa tiedot ja palvelut sujuvasti tulevien maakuntien verkkosivustoilta sekä kansallista palveluista, kuten suomi.fi:stä ja kanta.fi:stä.

Ensimmäiseksi hankkeessa tuotetaan sosiaali- ja terveyspalveluiden sisältöjä sekä valinnanvapauden käyttäjätarinoita ja palvelupolkuja. Lue hankkeesta lisää täältä.

Sote-sanasto selkiyttää vaikeiden termien viidakkoa

Sosiaali- ja terveysministeriössä on parhaillaan käynnissä sote-sanastohanke, jossa määritellään tärkeimmät sote-uudistuksen liittyvät termit. Uudistuksessa syntyy paljon uutta sanastoa, joten määrittelyä ja ohjeita termien käytöstä tarvitaan. Tämänhetkinen sanasto on koottuna alueuudistus.fi-sivuston sote-sanastoon.

Sanastoa täydennetään ja päivitetään sitä mukaa kun sanastotyö etenee. Ensimmäinen osa sote-uudistuksen terminologisesta sanastosta julkaistaan kevään aikana. Lisää määritelmiä julkaistaan syksyllä 2018. Hanke toteutetaan yhdessä Sanastokeskuksen kanssa. Hankkeessa määritellään yhteensä noin 100 sanaa.

Yhteiset materiaalit ja omamaakunta.fi asiakasviestinnän tukena

STM tuottaa sote-uudistuksesta ja valinnanvapaudesta aineistoa, jota on mahdollista hyödyntää asiakasviestinnässä ja sen suunnittelussa. Valinnanvapauslakiesitystä käsittelevät viestintäaineistot on koottu tänne. Lisää aineistoa tuotetaan kevään 2018 aikana.

Uudesta sote-mallista ja valinnanvapaudesta tuotetaan tietoa myös juuri julkaistulle omamaakunta.fi-sivustolle, joka on maakunta- ja sote-uudistuksen valtakunnallinen kansalaisviestinnän kanava. Sivustolla kerrotaan, miten maakunta- ja sote-uudistus vaikuttaa ihmisten arkeen ja millaisia tehtäviä tulevilla maakunnilla on.

Sosiaali- ja terveysministeriö koostaa lisäksi tukipaketin valinnanvapauspilottien viestintää varten. Pakettiin kootaan materiaalia, viestinnän vinkkejä sekä muistilista pilottiviestijälle. Paketti julkaistaan kesän 2018 alussa.

Valinnanvapausviestinnän teemapäivä 20.3.

STM järjestää viestijöille valinnanvapausviestinnän teemapäivän 20.3.2018. Tilaisuuden näkökulmana on asiakasviestintä. Puheenvuoroissa ja keskusteluosuuksissa pohditaan, miten, missä ja milloin valinnanvapaudesta kerrotaan ja millä tavalla palveluja voi markkinoida. Voit seurata tilaisuutta suorana lähetyksenä.

Lisätietoja

viestintäpäällikkö Eriikka Koistinen (STM), p. 0295 163 133
viestintäpäällikkö Virpi Kankaanpää (STM), p. 0295 163 140 (verkkosisällöt-hanke)
viestintäasiantuntija Minna Rantala (STM), p. 0295 163 042 (sanasto, valinnanvapauspilotit)

Sivun alkuun