Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Lyhytaikaisen työkyvyttömyyden todistaminen joustavammaksi

Sosiaali- ja terveysministeriö
5.2.2007 9.30
Tiedote -

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Suomen Kuntaliitto ovat lähettämässä kunnille suositusta lyhytkestoisen työkyvyttömyyden todistamisesta terveyskeskuksissa. Suositus perustuu hallitusohjelman kohtaan, jossa edellytetään lääkärintodistusten kirjoittamistyötä lyhytaikaisista sairauspoissaoloista vähennettävän. Asiaa on valmisteltu yhdessä AKAVA:n, SAK:n, STTK:n, EK:n ja Suomen Yrittäjien kanssa.

Tavoitteena on selkeyttää ja ohjata terveyskeskusten käytäntöjä niin, että terveyskeskuslääkäreiden työtä suunnataan aikaisempaa enemmän sairauksien ennalta ehkäisyyn ja vaativaan sairaanhoitoon. Terveyskeskuksissa tämä tapahtuu kehittämällä työnjakoa sairauspoissaolojen kirjoittamiskäytännöissä lääkäreiden ja terveydenhoitajien tai sairaanhoitajien välillä. Kansallisen terveyshankkeen puitteissa on tehty työnjakokokeiluja kymmenien projektien puitteissa ja saadut kokemukset ovat olleet myönteisiä.

Suosituksen avulla pyritään siihen, että paikalliset yritykset ja muut työyhteisöt sekä työterveyshuolto yhdessä terveyskeskuksen kanssa hakevat hyviä käytäntöjä lyhytkestoisesta sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden toteamisessa. Tavoitteena on löytää paikallisesti neuvotellen yhteisymmärrys uusista ja toimivista käytännöistä.

Niiden yritysten työntekijöiden osalta, joilla työterveyshuolto sisältää myös sairaanhoidon, sairauspoissaolotodistusten antaminen pyritään ohjamaan ensisijaisesti työterveyshuoltoon päivystystilanteita lukuun ottamatta. Erittäin lyhytkestoinen (1-3 päivää) työkyvyttömyys todetaan työnantajan hyväksymällä tavalla, esimerkiksi suullisella selvityksellä tai työntekijän laatimalla selvityksellä. Työnantaja voi kuitenkin vaatia terveydenhuolloin ammattilaisen, ensisijaisesti terveydenhoitajan tai sairaanhoitajan, todistuksen.

Suositus toimitetaan kaikkiin terveyskeskuksiin, joissa tulee paikallisesti käydä läpi nykyiset käytännöt. Uudet toimintamallit neuvotellaan yhdessä yritysten, muiden työnantajien ja työterveyshuollon kanssa. STM toimittaa terveyskeskuksille toimintamallin, jota on kokeiltu kansallisen terveyshankkeen projekteissa.

Lisätietoja: Risto Pomoell puh. (09) 160 74358

Sivun alkuun