Hyppää sisältöön
Media

Liikennevahinkolautakunta asetettiin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 3.7.2002 21.00
Tiedote 199/2002

Valtioneuvosto asetti uuden liikennevahinkolautakunnan istunnossaan torstaina 4. heinäkuuta. Varsinaisen toimintansa lautakunta aloittaa 1.1.2003. Lautakunnan toimikausi kestää vuoden 2005 loppuun saakka.

Uuden liikennevahinkolautakunnan puheenjohtajaksi nimitettiin varatuomari Kyösti Vihermaa. Varapuheenjohtajiksi nimitettiin käräjätuomari Sinikka Kurkinen, lainsäädäntöneuvos Antti Leinonen ja vanhempi hallitussihteeri Anna-Liisa Tarvainen.

Muut varsinaiset jäsenet ovat LKT Ole Böstman, LKT Mikael Ojala, tekninen johtaja Seppo Soitula, diplomi-insinööri Pekka Calonius, varatuomari Riitta Haapasaari, varatuomari Tarja Östervik ja oikeustieteen kandidaatti Pasi Nieminen. Varajäsenet ovat LKT Aarne Kivioja, LL Leena Kivipelto, tekninen johtaja Velipekka Salo, diplomi-insinööri Pauli Lappalainen, varatuomari Leena Snellman, oikeustieteen kandidaatti Seppo Eskuri ja varatuomari Iiro Lehtinen.

Liikennevahinkolautakunnan tehtävänä on antaa lausuntoja ja suosituksia liikenteessä aiheutuneiden henki- ja esinevahinkojen vakuutuskorvauksia koskevissa asioissa sekä liikenneonnettomuuksia koskevissa syyllisyys- ja vastuunjakokysymyksissä.

Lautakunnan tehtäviin ehdotetaan lisäyksiä siten, että sille kuuluisivat nyt myös aikaisemmin Liikennevakuutuskeskuksen liikennevahinkoasiain korvauslautakunnalle kuuluneet tehtävät. Lautakunta olisi siten toimivaltainen käsittelemään kaikkia liikennevakuutuslain soveltamisalaan kuuluviavahingonkorvausasioita. Entinen liikennevahinkoasiain korvauslautakunta lakkautettaisiin. Näin liikennevahinkojen korvausten käsittely eriytettäisiin Liikennevakuutuskeskuksesta. Uudistusten tarkoituksena on lisätä korvausten käsittelyn itsenäisyyttä ja riippumattomuutta.

Vahingon kärsineen oikeusturvaa parannettaisiin lisäksi siten, että myös vahingon kärsineellä tai muulla korvaukseen oikeutetulla olisi tietyissä asioissa oikeus pyytää lautakunnalta lausuntoa. Nykyisin oikeus on ainoastaan vakuutuslaitoksella. Asian käsittely lautakunnassa olisi vahingon kärsineelle maksuton.

Lautakunnan toiminta rahoitettaisiin liikennevakuutuslaitoksilta perittävillä maksuilla. Lautakunnan toimintaa valvoisi sosiaali- ja terveysministeriön alaisuudessa toimiva Vakuutusvalvontavirasto.

Sivun alkuun