Hyppää sisältöön
Media

Lausuntopyyntö sosiaaliturvan avoliiton käsitettä, vanhempainpäivärahoja ja elatustukea koskevista lakiehdotuksista

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.9.2016 14.16
Tiedote 143/2016

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja lakiehdotuksista, joilla muutettaisiin sosiaaliturvalakeja niiltä osin, joihin maaliskuun 2017 alusta voimaantuleva sukupuolineutraali avioliittolaki vaikuttaa.

Eduskunta hyväksyi helmikuussa 2016 sukupuolineutraaliin avioliittoon liittyvät muut kuin sosiaaliturvalakeja koskevat lakimuutokset. Nyt lausunnoille lähtevässä esityksessä ehdotetaan tehtäväksi sosiaaliturvalakeihin sukupuolineutraalin avioliiton edellyttämät muutokset.

Voimassa olevassa sosiaaliturvalainsäädännössä on eroavaisuuksia avopuolisoiden ja avoliiton määritelmissä. Useissa säännöksissä avopuolisot määritellään naiseksi ja mieheksi, jotka elävät jatkuvasti avioliitonomaisissa olosuhteissa yhteisessä taloudessa. Tarkoituksena on, että avioliittolain muutoksen seurauksena myös sosiaaliturvalainsäädännön avioliitonomaisen suhteen eli avoliiton käsite muuttuu sukupuolineutraaliksi.

Lakiesityksessä ehdotetaan muutoksia sairausvakuutuslain vanhempainpäivärahasäännöksiin. Lapsen äidin naispuolisella avio- tai avopuolisolla olisi jatkossa oikeus vanhempain- ja isyysrahaan samoin perustein kuin lapsen äidin miespuolisella avio- tai avopuolisolla. Rekisteröidyssä parisuhteessa eläviin puolisoihin sovellettaisiin jatkossa samoja vanhempainpäivärahasäännöksiä kuin aviopuolisoihin. Myös adoptiovanhempien vanhempainpäivärahoja koskeviin säännöksiin ehdotetaan joitakin muutoksia.

Elatustukilakiin ehdotetaan lisäystä, jossa elatustuen piiristä suljettaisiin pois ne tilanteet, joissa avioliiton ulkopuolella syntyneelle lapselle maksetaan elatustukea isyyden vahvistamatta jättämisen vuoksi, mutta lapsella tosiasiassa on kaksi elatusvelvollista vanhempaa.

Lausuntoaikaa on 5.10.2016 asti. Tämän jälkeen hallitus antaa esityksen eduskunnalle. Hallituksen esitys liittyy valtion vuoden 2017 talousarvioesitykseen. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. maaliskuuta 2017.

Lisätietoja:

johtaja Liisa Siika-aho p. 02951 63085, [email protected]
hallitussihteeri Milja Tiainen p. 02951 63579, [email protected]

Lausuntopyyntö

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja elatustukilain 6 ja 8 §:n muuttamisesta sekä eräiksi avioliittolain muutoksen edellyttämiksi lainmuutoksiksi

Sivun alkuun