Hyppää sisältöön
Media

Proposition som är på remiss: uppgifter inom social- och hälsovården förs in i samma register

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.1.2017 12.58 | Publicerad på svenska 13.2.2017 kl. 15.21
Nyhet

Social- och hälsovårdsministeriet ber om utlåtande om propositionen som gäller elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården.

I propositionen föreslås det att kunduppgifterna inom social- och hälsovården ska föras in i ett kundregister. Den centrala platsen för användning och bevarande av elektroniska kunduppgifter är de riksomfattande informationssystemtjänsterna, Kanta-tjänsterna. Receptcentret utnyttjas vid hanteringen av den samlade medicineringen.

Innehållet i Kanta-tjänsterna utvidgas. I Kanta kan i fortsättningen även sparas uppgifter och handlingar som gäller social- och hälsovård och hänför sig till ordnande, styrning, tillsyn, utvärdering av verksamheten, utveckling och informationshantering samt uppgifter om välbefinnande.

Enligt propositionen fungerar Kanta-plattformen som ett riksomfattande kunddatalager för gemensamt bruk inom social- och hälsovården. I datalagret för tillhandahållare av social- och hälsovårdstjänster in de kund- och patienthandlingar som skapats i klient- och kundarbetet direkt efter att de har blivit färdiga. Yrkesutbildade personer inom social- och hälsovården får åtkomsträttighet till de kunduppgifter som de behöver i sitt arbete.

Allmänheten kan då i datalagret för egna uppgifter föra in uppgifter om sitt eget välbefinnande eller information som ett program för uppgifter om välbefinnande producerat.

Genom att införa lagbestämmelser säkerställer man fortfarande informationssäker behandling och användning av kunduppgifter inom social- och hälsovården och uppgifter om välbefinnande som kunden själv producerar. I propositionen har man beaktat EU:s förordning om uppgiftsskydd och medborgarens självbestämmanderätt vid behandlingen av kund- och patientuppgifter. Kutymen när det gäller samtycken och förbud ska harmoniseras och förtydligas.

Det svenskspråkiga lagutkastet är på remiss till och med den 23 mars 2017.

Ytterligare information

Marja Penttilä, specialsakkunnig, tfn 02951 63404
Maritta Korhonen, informationsförvaltningsråd, tfn 02951 63344

  • Begäran om utlåtande (Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition om lag om elektronisk behandling av kunduppgifter inom social- och hälsovården och vissa andra lagar)
Sivun alkuun