Hyppää sisältöön
Media

Lausunnolla oleva esitys: sosiaali- ja terveydenhuollon tiedot samaan rekisteriin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.1.2017 12.58
Uutinen

Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoja lakiesityksestä, joka koskee sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköistä käsittelyä.

Esityksessä ehdotetaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastiedot tallennettaisiin yhteen asiakasrekisteriin. Sähköisten asiakastietojen säilytyksen ja käytön keskuspaikkana olisivat valtakunnalliset tietojärjestelmäpalvelut, Kanta-palvelut. Reseptikeskusta hyödynnettäisiin kokonaislääkityksen hallinnassa.

Kanta-palvelujen sisältöä laajennettaisiin. Kantaan voitaisiin jatkossa tallentaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämiseen, ohjaukseen, valvontaan, toiminnan arviointiin, kehittämiseen ja tiedonhallintaan liittyviä tietoja tai asiakirjoja sekä hyvinvointitietoa.

Kanta-alusta toimisi valtakunnallisena sosiaali- ja terveydenhuollon yhteiskäyttöisenä asiakastietovarantona, johon sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajat tallentaisivat asiakastyössä syntyneet potilas- ja asiakasasiakirjat heti niiden valmistuttua. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilö saisi käyttöoikeuden työssään tarvitsemiinsa asiakastietoihin.

Kansalaisen olisi mahdollista tallentaa omia hyvinvointitietojaan tai erilaisten hyvinvointisovellusten tuottamia tietoja kansalaisen omatietovarantoon.

Lakiin lisättävillä säännöksillä varmistettaisiin edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen ja asiakkaan itsensä tuottamien hyvinvointitietojen tietoturvallinen käsittely ja hyödyntäminen. Lakiesityksessä on huomioitu EU:n tietosuoja-asetus ja kansalaisen itsemääräämisoikeus asiakas- ja potilastietojen käsittelyssä. Suostumus- ja kieltokäytäntöjä tultaisiin yhdenmukaistamaan ja selkeyttämään.

Lakiluonnos on lausunnolla 3.3.2017 asti.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Marja Penttilä, p. 02951 63404
tietohallintoneuvos Maritta Korhonen, p. 02951 63344

  • Lausuntopyynnöt ( Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä ja eräiksi siihen liittyviksi muiksi laeiksi)
Sivun alkuun