Hyppää sisältöön
Media

Lasten päivähoidon henkilöstötilanne

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 17.5.2006 8.00
Tiedote -

Kunnat arvioivat, että lasten päivähoidossa on pääosin riittävästi henkilöstä. Lasten ja henkilöstön välinen suhdeluku toteutui päivähoidossa vuoden 2005 aikana pääosin hyvin. Päiväkodeissa lasten ja hoitohenkilöstön välinen suhdeluku oli toteutunut hyvin tai erittäin hyvin 78 prosentissa kunnista, perhepäivähoidossa 57 prosentissa ja ryhmäperhepäivähoidossa 71 prosentissa kunnista. Lyhytaikaisten sijaisten puute, lasten pitkät hoitoajat, vanhempien epäsäännölliset työajat sekä varahoitojärjestelyiden puutteet olivat pääasialliset syyt, miksei henkilökuntaa ollut aina riittävästi.

Sosiaali- ja terveysministeriö, Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus (Stakes), opetusministeriö, Opetushallitus ja Suomen Kuntaliitto selvittivät lasten päivähoidon ja esiopetuksen valtakunnallista tilannetta syksyllä 2005. Päivähoidon osalta selvitettiin lasten ja henkilöstön välisen mitoituksen seuranta, erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten päivähoito sekä päivähoidon järjestelyt iltaisin, öisin ja viikonloppuisin. Kysely lähetettiin kaikkien Manner-Suomen kuntien päivähoidosta ja esiopetuksesta vastaaville viranhaltijoille.

Kyselyyn vastasi 378 kuntaa 416:sta. Kuntien lapsimäärä edustaa 96 prosenttia kaikista päivähoitoikäisistä lapsista. Selvityksessä mukana olleissa kunnissa oli päivähoidossa yhteensä 179 585 lasta, joista 71 prosenttia päiväkodeissa, 21 prosenttia perhepäivähoidossa ja 8 prosenttia ryhmäperhepäivähoidossa. Kunnan järjestämässä päivähoidossa oli noin 46 prosenttia alle kouluikäisistä lapsista.

 

Tukipalveluja tarvitaan lisää

Erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia noin 7 prosenttia. Tukitoimia sai keskimäärin 92 prosenttia niiden tarpeessa olevista lapsista. Tukitoimien järjestämisessä oli suuria eroja kuntien kesken, joissakin kunnissa niitä ei voida järjestää lainkaan. Ammattitaitoisen henkilöstön puute oli suurin yksittäinen syy, miksei tukitoimia ollut riittävästi saatavilla. Eniten lisätarvetta on puhe- ja toimintaterapiasta.

Erityislastentarhanopettajien palveluja oli riittävästi saatavilla vain noin joka neljännessä kunnassa. Kunnat arvioivat, että ne tarvitsisivat noin 160 uutta erityislastentarhanopettajaa. Joka kolmannessa kunnassa on puute erityistä tukea tarvitsevien lasten avustajista. Avustajien puute oli ongelma erityisesti suurissa kunnissa. Kyselyn perusteella kunnissa olisi tarvetta noin 770 avustajalle.

Kunnan järjestämässä päivähoidossa olevista lapsista noin 7 prosenttia oli hoidossa iltaisin, öisin tai viikonloppuisin. Suurin osa vuorohoidossa olevista lapsista on hoidossa vaihtelevasti, mutta eniten hoitoa tarvitaan iltaisin. Kyselyn mukaan riittävästi vuorohoitoa oli tarjolla 62 prosentissa kunnista.

Lisätietoja antavat ylitarkastaja Tarja Kahiluoto puh. (09) 160 73227.

Lasten päivähoidon tilannekatsaus syyskuu 2005, 85 sivua, Selvityksiä 2006:16, www.stm.fi , selvitystä myy Yliopistopaino.

Sivun alkuun