Hyppää sisältöön
Media

Barnstrategin är nu färdig – fest tillsammans med barn och unga den 17 mars

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 16.3.2021 14.36
Nyhet

I Finland har den första nationella barnstrategin blivit färdig och det här kommer att firas tillsammans med barn och unga onsdagen den 17 mars 2021.  

Målet med barnstrategin är ett Finland som är genuint barn- och familjevänligt och som respekterar barnets rättigheter, ett Finland för alla barn. Strategin bygger på tre huvudidéer som respekterar alla barns rättigheter, tar stor hänsyn till barnen i samhället och stöder barnens välbefinnande.

Barnstrategin gäller oss alla – delta i den gemensamma festen 

Barnstrategins fest ordnas på ett coronasäkert sätt i form av videohälsningar. Alla kan följa med festen på statsrådets YouTube-kanal den 17 mars kl. 9–10.  

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru och vetenskaps- och kulturminister Annika Saarikko deltar i festen med videohälsningar. Tanhupallo, Ansa Kynttilä och Stig står för underhållningen. Marja Hintikka är festens konferencier.

Vi kommer också att få höra barns och ungas egna tankar under festen. Ett av målen med barnstrategin är att öka barns och ungas delaktighet på alla nivåer i samhället.

Videoupptagningen från evenemanget publiceras senare på barnstrategins webbplats www.barnstrategin.fi. Där kan man se videoupptagningen fram till den 16 maj 2021.

Barnstrategin stödjer alla barns delaktighet och rätt till en framtid

Barnstrategin är ett resultat av den parlamentariska kommitténs arbete. Regeringen utarbetar en egen genomförandeplan utgående från barnstrategin. Barn och vuxna ska på ett omfattande sätt göras delaktiga i genomförandet.

Strategin stöder sig på de fyra allmänna principerna i FN:s konvention om barnets rättigheter: icke-diskriminering, prioritering av barnets bästa, barnets rätt till liv, överlevnad och utveckling samt barnets delaktighet.

”Det är mycket fint att vi mitt under denna undantagstid tillsammans har fått detta viktiga arbete gjort. Vi har alla orsak att fira. Finland har äntligen fått en nationell barnstrategi som gör Finland till ett land som respekterar alla barns rättigheter och där det är bra att födas och växa”, konstaterar  generalsekreteraren för den parlamentariska kommittén Johanna Laisaari.

Ytterligare upplysningar

Johanna Laisaari, generalsekreterare, tfn 029 516 1177
Sanna Koulu, specialsakkunnig, tfn 029 516 3671 
Laura Saarinen, projektsekreterare, tfn 029 516 3352

Sivun alkuun