Hyppää sisältöön
Media

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma käyntiin

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 11.1.2016 9.55
Tiedote 1/2016

Hallitus haluaa tarjota lapsille, nuorille ja perheille nykyistä vaikuttavampia, kustannustehokkaampia ja paremmin yhteen sovitettuja palveluja, jotka vastaavat asiakkaiden tarpeisiin. Toimintakulttuuria halutaan muuttaa lapsen oikeuksia vahvistavaksi.

Muutosohjelman työn lähtökohtina ovat lapsi- ja perhelähtöisyys, lapsen etu, perheiden monimuotoisuus sekä lasten nuorten ja perheiden omien voimavarojen vahvistaminen. Lasten, nuorten ja perheiden kokemusasiantuntemus ja osallisuus ovat hankkeessa keskeisellä sijalla.

Muutosohjelmassa kuntia ja tulevia itsehallintoalueita tuetaan lisäämään ehkäiseviä palveluja ja varhaista tukea sekä toimimaan asiakaslähtöisesti. Ammattilaisten koulutusta uudistetaan ja luodaan uusia välineitä vanhemmuuden varhaiseen tukeen.

Uusia palveluja luodaan tulevaisuuden kunnan ja itsehallintoalueen toimintaympäristöön. Muutosohjelman tuella pyritään vähentämään lasten huostaanottoja sekä laitoshoitoa ja huoltajuuskiistoja. Tavoitteena on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin lisäämisen ohella saada aikaan säästöjä kustannuksissa.

Tavoitteiden toteuttamiseksi tarvittavista toimista keskusteltiin 11. tammikuuta lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman aloitusseminaarissa Helsingissä.
 
Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma on yksi Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeista. Muutosohjelman toteutus lähtee siitä, että kunnat ja itsehallintoalueet järjestävät ja johtavat palveluja lapsi- ja perhelähtöisesti hallintorajat ylittäen. Nykyinen hajanainen palvelujärjestelmä uudistetaan siten, että kaikki lasten, nuorten ja perheiden palvelut sovitetaan yhdeksi palvelujen kokonaisuudeksi. Uudistuksessa on mukana  itsehallintoalueen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen lisäksi monia kunnan tehtäviin jääviä kasvatuksen, kulttuurin ja opetuksen palveluita. Uudistusta suunnitellaan ja toteutetaan ministeriöiden yhteistyönä.

Lapsen oikeuksia tukeva toimintakulttuuri tarkoittaa esimerkiksi sitä, että valtion, kuntien ja itsehallintoalueiden päättäjät arvioivat päätösten vaikutukset lapsiin ja perheisiin.
 
Vanhemmuuden tukea ja matalan kynnyksen palveluja vahvistetaan. Esimerkiksi työpaikoilla tarvitaan perheystävällisiä toimintamalleja. Erotilanteissa lisätään sovinnollisuutta. Myös koulua ja varhaiskasvatusta kehitetään lasten hyvinvointia tukevaksi. Koulukiusaamisen vastaisia toimia tehostetaan. Tiedon siirtyminen ammattilaisten kesken varmistetaan.
 
Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman tavoitteet ovat kunnianhimoiset. Niiden saavuttamiseksi tarvitaan muutoksia monilla hallinnonaloilla. Olennaisimmat yhteen sovitettavat toiminnot ovat sosiaali- ja terveyspalvelut (STM), kasvatus-, opetus- ja kulttuuripalvelut sekä nuorisotyö (OKM), maahanmuutto-, turvapaikanhakija- ja pakolaisasiat sekä väkivalta- ja hyväksikäyttöasiat (SM), nuorten työllisyyteen ja työpaikkojen perheystävällisyyteen liittyvät asiat (TEM), varusmiespalveluun liittyvät asiat (PLM), erotilanteiden huoltajuuskysymykset ja rikoksiin syyllistyneiden nuorten palvelut (OM). Hallitus haluaa työhön mukaan myös näillä aloilla toimivat järjestöt ja seurakunnat.

Ohjelman toteutukseen hallitus on varannut yhteensä 40 miljoonaa euroa vuosina 2016–2018. Rahoituksen pääosa käytetään kuntien ja itsehallintoalueiden muutoksen tukeen.

Aloitustilaisuuteen osallistui laaja joukko lasten ja perheiden palvelujen avaintoimijoita kunnista, kuntayhtymistä, järjestöistä ja valtionhallinnosta.

Ota kantaa muutosohjelman hankesuunnitelmaan

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman hankesuunnitelman luonnos on valmistunut. Sosiaali- ja terveysministeriö on avannut hankesuunnitelmasta kaikille avoimen keskustelun osoitteessa otakantaa.fi. Vastausaikaa on 5.2.2016 saakka.

Lisätietoja:

Sivun alkuun