Hyppää sisältöön
Media

Lapsi- ja perhepalvelujen kehittäminen jatkuu

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 24.10.2019 14.33
Tiedote

Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelmatyö jatkuu pääministeri Rinteen hallituskaudella. Merkittävä osa jatkokehittämisestä tehdään Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmassa. Näin voidaan välttää irrallinen hanketyö ja vahvistaa pitkäjänteistä yhteistä muutostyötä alueilla.

Lapsi- ja perhepalveluja kehitettiin muutosohjelmassa (LAPE) edellisellä hallituskaudella. Muutosohjelman keskeisten tavoitteiden ja tulosten toimeenpanoa jatketaan nyt hallitusohjelman linjausten pohjalta. 

Kehittämistä jatketaan kolmen kokonaisuuden kautta. Kehittämisen pääpainopisteet ovat perhekeskukset ja varhainen tuki arjessa, matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä lastensuojelun kehittäminen. 

Lapsi- ja perhepalveluja kehitetään yhteistyössä

Lasten, nuorten ja perheiden hyvää arkea tuetaan eri toimijoiden yhteistyöllä. Sillä vahvistetaan matalan kynnyksen tukipalveluja sekä varhaisen tuen ja hoidon saatavuutta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteydessä. Lastensuojelun kehittämisessä on lähtökohtana lasten ja nuorten yksilöllisiin tarpeisiin vastaaminen monialaisesti.


Sosiaali- ja terveystoimen sekä sivistys- ja nuorisotoimen liittymäpinnasta huolehditaan sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Opetushallituksen sekä paikallisten ja alueellisten avaintoimijoiden välisenä yhteistyönä. Kansalaisjärjestöjen kuuleminen ja osaamisen käyttöönotto varmistetaan.

Lasten, nuorten ja perheiden palvelujen muutoksen tueksi perustetaan STM:n ja OKM:n yhteinen seuranta- ja tukiryhmä, joka linkittyy myös lapsistrategian valmisteluun. 

Alueellista kehittämistyötä tuetaan

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman toimeenpanoon on varattu yhteensä 23,6 miljoonaa euroa vuosille 2020 - 2022. Rahoitus suunnataan alueellisen kehittämistyön tukemiseen. Maakuntia myös kannustetaan jatkamaan aiemmin käynnistettyä muutosagenttitoimintaa omissa organisaatioissaan. Alueellisen kehittämistyön valtionavustusten hakuohjeet ja yksityiskohdat julkaistaan vuoden 2019 aikana.

Hallituskaudella valmistellaan myös poikkihallinnollinen lapsistrategia, jonka perustana on YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Lapsistrategiaa valmistellaan muutosohjelman rinnalla. Lapsistrategialle on varattu omat määrärahat.

Lisätietoja

erityisavustaja Timo Lehtinen, p. 02951 63387, [email protected]

Sivun alkuun