Hyppää sisältöön
Media

Aikuiskoulutustuen muutokset tukemaan työn ja opiskelun yhteensovittamista

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 27.2.2020 13.39
Tiedote

Hallitus esittää aikuiskoulutustukeen muutoksia, joilla on tarkoitus parantaa työntekijöiden mahdollisuutta opiskella aikuiskoulutustuella työnteon rinnalla. Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2020.

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi aikuiskoulutusetuuksista annettua lakia ja opintotukilakia. Muutoksen toteuttamiseksi muutettaisiin aikuiskoulutustuen myöntämisen edellytyksiä, suoritettavaksi edellytettävien opintosuoritusten määrää tukikuukautta kohden, tukikuukauden kulumista sekä aikuiskoulutustuen hakemista ja maksamista koskevia säännöksiä.

Aikuiskoulutustuen perusteena oleva palkka laskettaisiin tukikuukautta edeltäneen työ-, virka- tai muun palvelussuhteen vakiintuneista ansioista yhteensä kahdentoista kuukauden ajalta maksuperusteisesti.

Tukikauden aikana henkilön ansaitsema tulo otettaisiin huomioon aikuiskoulutustuen kanssa sinä kuukautena, jonka aikana tulo maksetaan. Uudistuksessa muutettaisiin myös aikuiskoulutustuen laskentakaavaa.

Tukea haettaisiin kuukausittain jälkikäteen

Palkansaajan aikuiskoulutustuen hakemismenettelyä muutettaisiin kuukausittaiseen jälkikäteiseen hakemiseen pohjautuvaksi. Näin ollen hakija voisi ottaa paremmin huomioon todellisen toteutuneen opiskelunsa ja työntekonsa.

Samalla tuen myöntäjä Työllisyysrahasto voisi hyödyntää tulorekisteritietoja. Hakijalla olisi edelleen mahdollisuus saada etukäteen päätös tuen saamisen edellytysten täyttymisestä.

Lisäksi tehtäisiin täsmentäviä muutoksia toimeenpanoa sekä yrittäjän aikuiskoulutustuen myöntämistä ja hakumenettelyä koskeviin säännöksiin. Myös opintotukilakiin ehdotetaan tehtäväksi täsmentäviä muutoksia. 

Tavoitteena kustannusneutraalius

Muutoksen tavoitellaan olevan kustannusneutraali, minkä vuoksi esityksessä ehdotetaan myös sellaisia muutoksia aikuiskoulutustuen määrään, jotka voivat alentaa etuutta nykytilaan verrattuna. Keskimäärin aikuiskoulutustuki pienenisi noin 78 euroa kuukaudessa nykyisiin etuudensaajiin verrattuna.

Sovittelusääntöihin esitetyt muutokset korottavat aikuiskoulutustukea erityisesti niillä tuensaajilla, jotka eivät vähennä merkittävästi työntekoaan. Uudistuksen tavoitteiden mukaisesti tämä kannustaa osa-aikaisen työnteon ja opiskelun yhdistämiseen aikaisempaa paremmin.

Esitys pohjautuu työmarkkinakeskusjärjestöjen yksimieliseen aloitteeseen.

Mikä on aikuiskoulutustuki?

Aikuiskoulutustuki on Työllisyysrahaston maksama etuus työntekijöille, jotka jäävät työstään palkattomalle opintovapaalle. Tuen saaminen edellyttää muun muassa vähintään kahdeksan vuoden työhistoriaa, vähintään vuoden kestänyttä työsuhdetta nykyisen työnantajan palveluksessa, sekä opintoja koskevien ehtojen täyttymistä.

Aikuiskoulutustukea käyttää vuosittain noin 20 000 ihmistä, ja sen menot ovat noin 200 miljoonaa euroa vuodessa.

Lisätietoja:

Kirsi Päivänsalo, neuvotteleva virkamies, p. 0295 163 195
Juho Orjala, ministeri Pekosen erityisavustaja, p. 0295 163 424

Sivun alkuun