Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kunnille lisää sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuutta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.12.2003 13.50
Tiedote -

Kunnille maksettavaa sosiaali- ja terveydenhuollon käyttökustannusten valtionosuutta korotetaan vuonna 2004. Hallitus esitti lain vahvistamista torstaina 18. joulukuuta. Presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina. Laki liittyy valtion talousarvioesitykseen vuodelle 2004.

Korotus toteutetaan nostamalla valtionosuutta 28,06 prosentista 31,82 prosenttiin sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisista kustannuksista. Valtionosuusprosentin korottaminen lisää valtionosuutta vuonna 2004 vajaalla 420 miljoonalla eurolla.

Valtionosuusprosentin korotuksen taustalla on suurelta osin ansiotulojen verotuksen keventäminen, joka pienentää kuntien verotuloja edelleen vuonna 2004 merkittävästi. Verotulot pienenevät noin 357 miljoonalla eurolla vuoden 2003 tilanteeseen verrattuna. Kuntien verotulojen menetys kompensoidaan kunnille täysimääräisesti korottamalla valtionosuusprosenttia tällä perusteella 3,25 prosenttiyksiköllä.

Valtionosuusprosenttia korotetaan myös sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän toimivuuden turvaamiseksi. Tällä perusteella valtionosuutta lisätään yli 53 miljoonalla eurolla vuonna 2004, mikä vastaa 0,49 prosenttiyksikön osuutta valtionosuusprosentin korotuksesta. Valtionosuuden korotus tukee tältä osin erityisesti Kansallisen terveydenhuollon hankkeen ja Sosiaalialan kehittämishankkeen toimeenpanoa. Lisäksi valtionosuusprosentin muutoksen taustalla on myös joitakin teknisluonteisia tarkistuksia.

Valtionosuusprosentin korottamisen ohella ehdotetaan tarkistettavaksi säännöstä, joka koskee kunnan omarahoitusosuuden korottamista. Vuoden 2003 lokakuun alusta voimaan tulleen maahanmuuttajan erityistuen arvioidaan tarkentuneiden laskelmien perusteella vähentävän kuntien toimeentulotukimenoja aiempaa arvioitua enemmän eli noin 15,5 miljoonalla eurolla vuodesta 2004. Tällä perusteella kunnan omarahoitusosuutta asukasta kohden korotetaan 2,99 eurolla vuodessa.

Sivun alkuun