Hyppää sisältöön
Media

Kunnille korvataan covid-19-epidemiasta aiheutuneita kustannuksia avustuksilla – asetusluonnos lausunnolla

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 8.7.2021 14.37
Tiedote 195/2021
Korona avustukset ja valtionosuudet

Sosiaali- ja terveysministeriö on saanut valmiiksi luonnoksen asetuksesta, jonka mukaan kunnille, kuntayhtymille ja Ahvenanmaalle korvattaisiin covid-19-epidemiasta aiheutuneita välittömiä kustannuksia. Asetusluonnoksen mukaan valtionavustusta myönnettäisiin erityisesti testaukseen, jäljittämiseen, rokottamiseen ja sairaalahoitoon.

Avustus määritettäisiin pääosin laskennallisin perustein. Avustuksen määrittämisessä otettaisiin huomioon hakijakohtainen toimenpiteiden laajuus, esimerkiksi otettujen testien määrä.  

Korvausten taso tullaan mitoittamaan siten, että avustus ja valtion muu rahoitus huomioiden epidemian hoidosta aiheutunut kustannusten lisääntyminen tulee valtakunnan tasolla kokonaisuudessaan täysimääräisesti katetuksi ja myös kuntakohtaisesti tarkasteltuna kustannukset tulevat kompensoiduksi. Yksikkökorvausten tarkka määrittäminen jäisi valtionapuviranomaisen harkittavaksi.

Kustannuksia korvataan monella tapaa

Valtio on korvannut ja korvaa koronasta aiheutuneita kustannuksia useiden eri kanavien kautta, kuten valtionosuuksien korotuksina ja erilaisina avustuksina. 

Koronasta aiheutuneet kustannukset eivät ole jakautuneet tasaisesti, vaan kuntien välillä voi olla suuriakin eroja muun muassa tautitilanteesta johtuen. Vuonna 2021 korvaukset on tarkoitus jakaa pääosin valtionavustuksina, jotka mahdollistavat korvausten kohdentumisen valtionosuusjärjestelmää tarkemmin.

Avustuskokonaisuuteen on tarkoitus sisällyttää myös asukaslukuun pohjautuva laskennallinen erä, jolla katetaan muita koronasta aiheutuneita välittömiä kustannuksia, kuten lisääntynyttä suojavarusteiden käyttöä ja kohonneita terveysturvallisuusvaatimuksia.

Lisäksi kokonaisuuteen sisältyisi harkinnanvarainen osuus, jolla olisi mahdollista korottaa avustuksen määrää, jos laskennallisin periaattein määräytyvät korvaukset eivät tuottaisi riittävää kompensaatiota. Kokonaisuudessa otetaan huomioon koko vuoden aikana hakijalle aiheutuneet kustannukset, hakijan saamat avustukset ja valtion muu rahoitus.

Avustushaun yhteydessä korvattaisiin myös kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet kotikunnattoman henkilön määräämisestä karanteeniin, eristykseen tai pakolliseen terveystarkastukseen. Nämä kustannukset korvattaisiin täysimääräisinä. Avustusta voisivat hakea kaikki kunnat ja kuntayhtymät, joille on syntynyt näitä kustannuksia.

Asetusta on valmisteltu tiiviissä yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa. Luonnos on lausunnolla 27.8. saakka.

Ensimmäinen hakukierros syksyllä

Hakukierroksia on tarkoitus järjestää ainakin kaksi. Ensimmäisellä hakukierroksella katettaisiin tammikuusta elokuuhun 2021 aiheutuneet kustannukset. Avustukset tulisivat hakuun syksyllä 2021.


Lisätietoja

hallitusneuvos Kalle Tervo (9.8. alkaen), [email protected] 

osastopäällikkö Veli-Mikko Niemi (9.8. alkaen), [email protected] 

johtaja Annakaisa Iivari (26.7. alkaen), [email protected] 

Sivun alkuun