Hyppää sisältöön
Media

STM ja THL tiedottavat
Koronavirusepidemian kiihtymisestä nähtävissä useita merkkejä – vastuullisuutta tarvitaan tartuntojen välttämiseksi

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 24.9.2020 10.00
Tiedote 217/2020

Uusien COVID-19-tapausten määrä on Suomessa noussut viime viikkojen aikana valtakunnallisesti ja yhä useamman sairaanhoitopiirin alueella. Ilmaantuvuuden nousu, positiivisten näytteiden kasvava osuus otetuista näytteistä, vaikeutuva tartunnanlähteiden jäljitys ja jatkotartuntojen yleistyminen ennakoivat siirtymistä epidemian kiihtymisvaiheeseen. Kaikista tapauksista noin 50% on todettu alle 30-vuotiailla.

Epidemiatilanteen uhkaavaan heikentymiseen on reagoitava nopeasti ja ennakoivasti.  Epidemiaa torjutaan tartuntatautilain nojalla ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimenpitein. Torjunnan tehostamiseksi on erittäin tärkeää, että ihmiset noudattavat viranomaisten antamia erilaisia suosituksia riittävistä etäisyyksistä, hygieniaohjeista, maskien käytöstä, etätöiden tekemisestä sekä vapaa-ajan tapahtumiin osallistumisista. Suositukset voivat vaihdella eri puolilla Suomea tautitilanteen ja todettujen tartunnanlähteiden mukaan.

Tautitapausten ilmaantuvuus on nopeassa kasvussa

Viimeisen seurantaviikon aikana (viikko 38) tartuntatautirekisteriin ilmoitettiin 448 uutta tapausta, kun edellisellä viikolla (viikko 37, ajalla 7.9.-13.9.) uusia tapauksia ilmoitettiin 350. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 8,1 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun edeltävällä viikolla 37 ilmaantuvuus oli 6,3 tapausta 100 000 asukasta kohden. Tapausmäärät ovat viikkotasolla lisääntyneet noin sadalla jo kolmen viikon ajan.

Viimeisen kahden viikon seurantajakson (viikot 37-38) yhteenlaskettu tapausmäärä oli 798 uutta tapausta, kun sitä edeltävän kahden viikon (viikot 35-36, ajalla 24.8.-6.9.) yhteenlaskettu tapausmäärä oli 387 uutta tapausta. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 14,4 tapausta 100 000 asukasta kohden ja sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla (viikot 35-36) ilmaantuvuus oli 7,0 tapausta 100 000 asukasta kohden. Ilmaantuvuus on siis noussut merkittävästi viime viikkojen aikana.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 1,20-1,25 (90% todennäköisyysväli), mikä on samaa tasoa kuin edellisellä viikolla.

Suomessa on 23.9.2020 mennessä todennettu 9288 koronavirustapausta. Tautiin liittyviä kuolemia on raportoitu 343. Parantuneita arvioidaan olevan noin 7850, mikä on yli 80 prosenttia todetuista tartuntatapauksista. 

Tartunnan lähde yhä useammin tuntematon 

Viime viikkoina kotimaasta peräisin olevat tartuntaryppäät ja joukkoaltistumiset ovat myös johtaneet jatkotartuntoihin. Joukkotartunnat osoittavat, että koronavirus tarttuu pidemmässä lähikontaktissa tehokkaasti. Kouluun, päiväkotiin, töihin tai harrastuksiin ei pidä lähteä oireisena. Tartuntoja voi tehokkaasti ehkäistä välttämällä lähikontakteja muihin ihmisiin ja huolehtimalla käsihygieniasta.
Viikolla 38 tartunnanlähde jäi epäselväksi noin 44 %:ssa tapauksista. Tartuntoja on tapahtunut muun muassa perhepiirissä, harrastustoiminnassa, oppilaitoksissa ja yksityistilaisuuksissa. Taustatiedot perustuvat 12 sairaanhoitopiirin ja Helsingin kaupungin ilmoittamiin tietoihin, joissa on mukana yli 200 tapauksen taustatiedot. 

Kaikki uusien tapausten tartuntaketjut pyritään edelleen jäljittämään huolellisesti, ja uusia tartuntoja pyritään siten ehkäisemään mahdollisimman tehokkaasti.

Tuorein tilannekuva- ja mallinnusryhmän raportti sekä edelliset raportit ovat THL:n sivuilla:

Tilanne vaihtelee alueittain – osassa maata merkkejä epidemian kiihtymisestä

Epidemiatilanne oli viimeisimmän seurantajakson aikana (viikko 38, ajalla 14.9.-20.9.) alueellisesti hyvin vaihteleva. Paikalliset, uudet laajat tartuntaryppäät ja -ketjut ovat nostaneet tapausmääriä ja ilmaantuvuutta merkittävästi joillakin alueilla. Toisaalta joillakin alueilla on onnistuttu hyvin jäljittämään ja katkaisemaan aiemmin todettuja tartuntaketjuja. Joillakin alueilla tilanne on pysynyt rauhallisena jo pitkään.

Sairaalahoidossa oli 23.9.2020 yhteensä 22 potilasta, joista neljä tehohoidossa. 

Positiivisten testinäytteiden määrä noussut 

Laboratorioiden testauskapasiteetti on tällä hetkellä noin 20 000 näytettä päivässä ja testejä tehdään väestöön suhteutettuna paljon. Valtakunnallisesti koronavirustestejä tehtiin viikolla 38 enemmän kuin edellisellä viikolla, 8000–15 000 koronavirustestiä päivittäin. Viikolla 38 positiivisten tapausten osuus testatuista koko maassa oli noin 0,5%. 

Lisätietoja:

Taneli Puumalainen, ylilääkäri, THL, [email protected] (epidemiatilanne)
Simopekka Vänskä, erikoistutkija, dosentti, [email protected] (ennustemallit) 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategiajohtaja, STM, [email protected] (tilannekuva- ja mallinnustyöryhmä)

Sivun alkuun