Hyppää sisältöön
Media

Social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd informerar
Det finns flera tecken på att covid-19-epidemin trappas upp på nytt – försiktighet behövs för att undvika smitta

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 24.9.2020 10.00 | Publicerad på svenska 24.9.2020 kl. 10.12
Pressmeddelande 217/2020

Antalet nya covid-19-fall har i Finland under de senaste veckorna ökat i hela landet och inom allt fler sjukvårdsdistrikt. Ökningen i såväl incidensen som andelen positiva testningsresultat, de större svårigheterna i att spåra smittkällor och ökningen i fortsatt spridning av infektioner förutspår en övergång till en upptrappningsfas. Cirka 50% av dem som testats positiva är yngre än 30 år.

Den hotande försämringen av epidemiläget kräver snabba reaktioner och proaktiva åtgärder.  Med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar bekämpas epidemin i första hand genom lokala och regionala åtgärder. För att effektivisera bekämpningen är det ytterst viktigt att människorna följer myndigheternas olika rekommendationer som gäller tillräckliga avstånd, hygienregler, användning av maskar, distansarbete och deltagande i fritidsevenemang. Rekommendationerna kan variera på olika håll i Finland beroende på sjukdomsläget och de smittkällor som konstaterats.

Incidensen av sjukdomsfall har ökat snabbt

Under den senaste uppföljningsveckan (vecka 38) anmäldes 448 nya fall till registret över smittsamma sjukdomar, medan man under föregående vecka (vecka 37, perioden 7-13.9) anmälde 350 nya fall. Incidensen av nya fall var 8,1 per 100 000 invånare och under den föregående veckan 37 vad den 6,3 fall per 100 000 invånare. Antalet fall har ökat med cirka hundra redan i tre veckor på veckonivå.

Det sammanlagda antalet fall under de två senaste veckornas uppföljningsperiod (veckorna 37–38) var 798 nya fall, medan det sammanlagda antalet fall under de två föregående veckorna (veckorna 35–36, tiden 24.8-6.9) var 387 nya fall. Incidensen av nya fall var 14,4 per 100 000 invånare och under den föregående tvåveckorsperioden (veckorna 35–36) 7,0 fall per 100 000 invånare. Incidensen har alltså ökat betydligt under de senaste veckorna.

Det uppskattade reproduktionstalet är för närvarande 1,20 –1,25 (sannolikhetsintervallet 90%), vilket är på samma nivå som förra veckan.

I Finland har det fram till den 23 september 2020 konstaterats 9 288 coronavirusfall. Sammanlagt 343 dödsfall till följd av covid-19 har rapporterats. Antalet personer som tillfrisknat uppskattas vara cirka 7 850, det vill säga över 80 procent av de konstaterade fallen av smitta. 

Smittkällan är allt oftare okänd 

Under de senaste veckorna har också smittokluster och massexponeringar som härstammar från Finland lett till fortsatt smittspridning. Massexponeringarna visar att coronaviruset smittas effektivt i en långvarigare närkontakt. Det är viktigt att inte gå till skolan, daghemmet, arbetet eller hobbyerna om man har symtom. Smitta kan förebyggas effektivt genom att undvika nära kontakter med andra människor och genom att sörja för god handhygien.

Under vecka 38 var smittkällan oklar i cirka 44% av fallen. Smitta har förekommit bland annat inom familjekretsen, hobbyverksamhet, läroanstalter och i privata tillställningar. Bakgrundsinformationen baserar sig på uppgifter som lämnats av 12 sjukvårdsdistrikt och Helsingfors stad som omfattar över 200 fall. 

Smittkedjorna i alla nya fall spåras fortsättningsvis noggrant och man strävar på så sätt efter att förebygga nya smittor så effektivt som möjligt.

Den senaste rapporten från gruppen för lägesbilder och modeller och de tidigare rapporterna finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats:

Situationen varierar från region till region – i vissa delar av landet finns tecken på upptrappning

Under den senaste uppföljningsperioden (vecka 38, tiden 14-20.9) har epidemiläget varierat mycket regionalt sett. Nya lokala och omfattande smittokluster och smittkedjor har i betydande grad ökat antalet fall och incidensen i vissa regioner. Å andra sidan har man i vissa regioner lyckats bra spåra och bryta av tidigare konstaterade smittkedjor. I vissa regioner har situationen varit lugn under en längre tid.

Den 23 september 2020 vårdades sammanlagt 22 patienter på sjukhus, och av dessa var fyra personer i intensivvård. 

Antalet positiva prover har ökat 

Laboratoriernas testningskapacitet är för närvarande cirka 20 000 prover per dag och det tas många prover sett i relation till hela befolkningen. På nationell nivå gjordes det vecka 38 fler coronatester än under föregående vecka, cirka 8 000–15 000 coronatest per dag. Under vecka 38 var andelen positiva fall bland de testade i hela landet ca 0,5%. 

Mer information:

Taneli Puumalainen, överläkare, Institutet för hälsa och välfärd, [email protected] (epidemiläget)
Simopekka Vänskä, specialforskare, docent, [email protected] (prognosmodeller) 
Liisa-Maria Voipio-Pulkki, strategidirektör, social- och hälsovårdsministeriet, [email protected] (arbetsgruppen för lägesbilder och modeller)

Sivun alkuun