Hyppää sisältöön
Media

Koronaviruksen tartuntaketjujen katkaisua tehostavaa mobiilisovellusta koskeva lakiesitys etenee

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 11.6.2020 14.04
Tiedote 148/2020

Hallitus esittää tartuntatautilakiin muutoksia, jotka mahdollistavat tietojärjestelmän kehittämisen koronavirukselle mahdollisesti altistuneiden tavoittamiseksi. Tietojärjestelmä koostuisi mobiilisovelluksesta ja taustajärjestelmästä, ja sen tavoitteena on tukea koronaepidemian hallintaa.

Suomessa on siirrytty koronaepidemian hallinnassa pääministeri Sanna Marinin hallituksen linjauksen mukaisesti laajamittaisista rajoituksista asteittain kohti kohdennetumpia toimenpiteitä. Tehokas ja nopea altistuneiden jäljitys on avainasemassa, kun rajoittamistoimenpiteitä halutaan keventää. Hallituksen testaa, jäljitä, eristä ja hoida -strategiaa on tarkoitus tukea vapaaehtoisuuteen perustuvalla ja tietosuojaa kunnioittavalla mobiilisovelluksella.

Tieto mahdollisesta altistumisesta ja toimintaohjeet nopeuttamaan tartuntaketjujen katkaisua

Mobiilisovelluksen avulla ihmiset voisivat itse osallistua ja vaikuttaa koronaviruksen leviämisen estämiseen ja suojella omaa ja läheistensä terveyttä. Mobiilisovelluksen käyttöönotto olisi vapaaehtoista ja maksutonta.

Mobiilisovelluksen avulla myös ne ihmiset, joita tartunnan vahvistetusti saanut ei tunne tai muista tavanneensa, saisivat tiedon mahdollisesta altistumisestaan. Sovelluksen käyttäjä voisi välittää sovelluksesta saamansa tiedon mahdollisesta altistumisestaan terveydenhuoltoon ja saada nopeasti tietoa siitä, miten hänen tulisi toimia. Sen lisäksi hän voi seurata oireitaan ja omalla toiminnallaan estää tartunnan leviämistä. Sovelluksen käyttäjä ei saisi tietoa henkilöstä, jolla on vahvistettu tartunta tai tietoa ajankohdasta, jolloin mahdollinen altistuminen on tapahtunut.

Altistuneiden tavoittaminen ja hoitoonohjaus tehostuisi

Väestön käyttöön tarjottava mobiilisovellus tukisi terveydenhuollon toimintaa ja koronaviruksen aiheuttamien tartuntaketjujen katkaisua. Tietojärjestelmä voisi nopeuttaa altistuneiden tavoittamista ja ammattihenkilön arvioon perustuvaa ohjausta testeihin ja hoitoon. Mobiilisovelluksen avulla olisi lisäksi mahdollista jakaa luotettavaa terveystietoa ja toimintaohjeita.

Tehokkaasti toimiessaan tietojärjestelmä olisi osa laajempaa koronavirustaudille altistumisten seurannan ja tartuntojen jäljittämisen kokonaisuutta. Ehdotettu tietojärjestelmä ei kuitenkaan yksin riitä ratkaisemaan jäljittämisen ja tartuntaketjujen katkaisemisen tarpeita. Se ei korvaisi nykyistä terveydenhuollon toimintayksikössä tehtävää jäljittämistyötä, jossa altistuneisiin otetaan yhteyttä. Sen avulla olisi kuitenkin mahdollista saada kattavammin tietoa mahdollisesti altistuneista.

Tietojärjestelmän kehittäminen THL:n tehtäväksi

THL toimii tartuntatautilain mukaan tartuntatautien torjunnan kansallisena asiantuntijalaitoksena. Hallituksen esityksessä säädettäisiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tilapäiseksi tehtäväksi tarjota mobiiliteknologiaan perustuva tietojärjestelmä. Kansaneläkelaitos pitäisi yllä tietojärjestelmään kuuluvaa taustajärjestelmää. Tietojärjestelmän tietoturvallisuuden arvioisi Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus.

Laissa säädettäisiin myös tietojärjestelmän käytön yhteydessä tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä ja niiden suojasta.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan viimeistään 31.8.2020 ja olemaan voimassa 31.3.2021 saakka. 

Lisätietoja

Outi Äyräs-Blumberg, hallitussihteeri, [email protected]
Päivi Salo, pääsihteeri, etunimi.sukuni[email protected]
Minna Saario, johtaja, [email protected]

Sivun alkuun