Hyppää sisältöön
Media

Komissiolta ehdotus jäsenmaiden sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisen uudistamisesta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 23.2.2017 13.33
Tiedote 25/2017

Hallitus on tänään lähettänyt eduskunnalle tiedoksi komission 13. joulukuuta 2016 antaman ehdotuksen Euroopan unionin jäsenmaiden sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta.

Kyse on EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamismääräysten uudistamisesta. Sosiaaliturvan yhteensovittamisasetukset sisältävät määräyksiä EU-maiden välillä liikkuvien henkilöiden sosiaaliturvaoikeuksien yhteensovittamisesta.

Sosiaaliturva kuuluu jäsenvaltioiden kansalliseen päätäntävaltaan, mutta kun henkilö käyttää liikkumisvapauttaan, turvaa koordinaatiolainsäädäntö liikkuvalle henkilölle tiettyjä oikeuksia. Näitä oikeuksia ovat:

  • yhdenvertainen kohtelu maan omiin kansalaisiin nähden
  • yhden maan lainsäädännön soveltaminen eli päällekkäisten etuuksien ja maksujen estäminen
  •  toisessa jäsenvaltiossa täytettyjen vakuutuskausien hyväksi lukemisen etuusoikeuden avaamiseksi; ja
  •  etuuksien ulosmaksamisen tietyissä tilanteissa maan oman lainsäädännön asumista koskevista ehdoista huolimatta.

Komission ehdotuksen tavoitteena on helpottaa työvoiman liikkuvuutta, varmistaa oikeudenmukainen kohtelu liikkuville työntekijöille ja veronmaksajille. Tavoitteena on myös parantaa jäsenmaiden viranomaisten välistä yhteistyötä. Ehdotuksella nykyaikaistettaisiin nykyisiä sääntöjä ja varmistettaisiin, että ne ovat oikeudenmukaisia, selkeitä ja helppoja noudattaa. Pyrkimyksenä on muun muassa tehostaa virheellisten tai väärin perustein maksettujen etuuksien ja maksujen takaisinperintää koskevia säännöksiä. Kysymys ei ole sosiaaliturvajärjestelmien harmonisoinnista, vaan järjestelmien yhteensovittamisesta.

Komission ehdotus on laaja ja koskee useaa sosiaaliturvan alaa. Komissio ehdottaa muutettavaksi asetuksen säännöksiä, jotka koskevat muun muassa taloudellisesti ei-aktiivien henkilöiden sosiaaliturvaan ja etuuksien piiriin pääsemisen selkeyttämistä, lähetettyyn työntekijään sovellettavaa lainsäädäntöä, pitkäaikaishoitoetuuksia, työttömyysetuuksia ja ansionmenetystä korvaavien vanhempainetuuksien yksilöllistämistä.

Komission ehdotuksen yksityiskohtainen vaikutusten arviointi Suomen sosiaaliturvalainsäädännön kannalta edellyttää vielä tarkempaa sevittämistä. Komission ehdotusta voidaan kuitenkin pitää tasapainoisena kokonaisuutena, jossa pyritään löytämään tasapaino yhtäältä henkilöiden vapaan liikkuvuuden ja toisaalta jäsenvaltioiden välisen oikeudenmukaisen kustannusten jaon välillä. Ehdotuksella tavoitellaan samalla kansalaisten EU:n sosiaaliturvan yhteensovittamista kohtaan tunteman legitimiteetin vahvistamista.

Hallituksen kanta komission ehdotukseen on tässä vaiheessa vasta alustava ja tarkentuu, kun ehdotusten sisällöstä ja merkityksestä saadaan lisää tietoa.

Lisätietoja:

johtaja Essi Rentola p. 0295 163115, [email protected]

Fairness at the heart of Commission's proposal to update EU rules on social security coordination

Sivun alkuun