Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Komissio esittää lisäeläketoiminnan tarkempaa sääntelyä

Sosiaali- ja terveysministeriö
15.5.2014 10.34
Tiedote -

Euroopan komissio on antanut ehdotuksen uudeksi lisäeläkedirektiiviksi. Direktiivissä säädetään lisäeläkkeitä tarjoavien eläkelaitosten toiminnasta ja valvonnasta. Tavoitteena on parantaa lisäeläkelaitosten hallintoa ja avoimuutta sekä lisätä niiden rajat ylittävää toimintaa. Lisäksi komissio haluaa yhtenäistää lisäeläketoimintaa koskevaa sääntelyä jäsenmaissa.

Uudessa lisäeläkedirektiivissä säädettäisiin nykyistä tarkemmin lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten hyvästä hallinnosta ja riskienhallinnasta. Vakuutettujen tiedonsaantia parannettaisiin lisäeläkkeitä koskevalla eläkeotteella. Eläkelaitoksille sallittaisiin vakuutuskannan tai sen osan siirrot yli rajojen, joten niiden kansainvälinen toiminta helpottuisi. Siirto ei vaikuttaisi vakuutettujen etuihin sovellettavaan kansalliseen työ- ja sosiaalilainsäädäntöön.  

Direktiivi ei koske lakisääteistä eläketurvaa hoitavia laitoksia. Suomessa vain noin kuusi prosenttia eläketurvasta muodostuu lakisääteistä turvaa täydentävistä yleensä työnantajan ottamista vapaaehtoisista lisäeläkkeistä.

Ehdotuksen mukaan jäsenvaltio voisi itse päättää direktiivin soveltamisesta pieniin eläkelaitoksiin, joilla on alle 100 vakuutettua. Lisäeläkkeitä hallinnoivat Suomessa eläkesäätiöt ja vakuutuskassat, joista suuri osa jäisi tämän soveltamisrajan alapuolelle. 

Valtioneuvosto pitää hyvänä eläkelaitosten rajat ylittävän toiminnan helpottamista. Valtioneuvosto myös kannattaa jäsenvaltioiden oikeutta päättää itse direktiivin soveltamisesta pieniin eläkelaitoksiin. Muutokset lisäeläkevarojen sijoittamista koskevissa säännöksissä eivät saa vaarantaa vakuutettujen etuja. Myös eläkelaitosten ja henkivakuutusyhtiöiden välisen kilpailun näkökohdat on otettava direktiivissä huomioon. Valmistelussa on kiinnitettävä huomiota siihen, että uudistukset eivät lisää tarpeettomasti eläkelaitosten ja viranomaisten hallinnollista taakkaa.

Euroopan komissio antoi 27. maaliskuuta ehdotuksensa uudeksi lisäeläkedirektiiviksi. Direktiivi kumoaisi voimaan tulleessaan nykyisen lisäeläkedirektiivin. Valtioneuvosto päätti lähettää asiasta U-kirjelmän eduskunnalle 15. toukokuuta.

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Riitta Kokko-Herrala, p. 02951 63434, [email protected]Muualla palvelussamme

Eläketurva

Sivun alkuun