Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kolmikantainen palkka-avoimuustyöryhmä julkaisi loppuraporttinsa

Sosiaali- ja terveysministeriö
2.4.2019 9.00
Tiedote 52

Palkka-avoimuutta selvittänyt työryhmä julkaisi loppuraporttinsa 2. huhtikuuta. Kolmikantainen työryhmä käsitteli yksityisen sektorin työntekijän oikeutta saada samaa tai samanarvoista työtä tekevän työntekijän palkkatiedot silloin, kun tilanteessa epäillään palkkasyrjintää.

Työryhmä käsitteli myös henkilöstön edustajan tiedonsaantioikeuksia ja palkkakartoituksen sisältöä palkka-avoimuuden näkökulmasta.

Palkka-avoimuus on yksi keino palkkatasa-arvon edistämiseen. Nykytilanteessa yksityisen sektorin työntekijä ei syrjintäepäilytilanteessa voi saada tietoa toisen työntekijän palkasta ilman hänen suostumustaan. Asia voidaan nähdä ongelmallisena työntekijän oikeussuojan näkökulmasta. Euroopan komission läpinäkyvyyssuositus linjaa palkka-avoimuuden tärkeäksi keinoksi syrjinnän torjumisessa ja tasa-arvon edistämisessä.    

Työryhmä käsitteli palkkauksen avoimuuteen liittyviä muutostarpeita sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. Lisäksi työryhmän tehtävänä oli arvioida lainsäädännöllisiä keinoja palkka-avoimuuden vahvistamiseksi ja kirjata niitä koskevat perustelut.

Näkemykset palkka-avoimuuden kehittämisestä jakaantuivat työryhmässä. Loppuraporttiin on koottu työryhmän osapuolten näkemykset palkka-avoimuutta koskevan lainsäädännön mahdollisista muutostarpeista perusteluineen sekä työryhmässä esitetyt kehittämisehdotukset.

Lokakuussa 2018 julkaistussa palkka-avoimuusselvityksessä selvityshenkilö, tasa-arvovaltuutettu Jukka Maarianvaara arvioi lainsäädännön kehittämistarpeita, ja työryhmän työ perustui palkka-avoimuusselvityksen kehittämisehdotuksiin.  

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko asetti työryhmän selvittämään palkka-avoimuutta palkkatasa-arvon saavuttamiseksi. Työryhmän toimikausi oli 8.1.-15.3.2019

Lisätietoja:

ylijohtaja, osastopäällikkö Raimo Antila, p. 0295 163 094, [email protected] 
johtaja Tanja Auvinen, p. 0295 163 715, [email protected] 

Sivun alkuun