Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Kirsi Paasikoski avdelningschef på social- och hälsovårdsministeriet

Sosiaali- ja terveysministeriö
14.2.2013 11.51
Pressmeddelande -

Paasikoski har arbetat som direktör för ansvarsområdet Basservice, rättsskydd och tillstånd vid Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland sedan 2010. Innan dess hade hon uppgifter som avdelningschef, kvalitetschef och länssocialinspektör vid länsstyrelsen sedan 2001. Åren 1993-2001 var hon verksam i Finlands MS-förbund, senast som organisationschef.

Politices magister Kirsi Paasikoski har utnämnts till avdelningschef vid social- och hälsovårdsministeriets avdelning för social- och hälsovårdstjänster under tiden 1.3.2013-30.9.2019. Regeringen fattade beslut om utnämningen den 14 februari.


Avdelningschefen vid avdelningen för social- och hälsovårdstjänster spelar en viktig roll i verkställandet av servicestrukturreformen för kommunerna och översynen av social- och hälsovårdslagstiftningen. Avdelningen har bl.a. ansvaret för frågor som gäller social- och hälsovårdssystemet, familjepolitiska tjänster, social- och hälsovårdspersonal, klienternas och patienternas ställning i social- och hälsovården och social- och hälsovårdens informationsförvaltning.

Ytterligare information:

Kanslichef Päivi Sillanaukee, tfn 0295 163 356Sivun alkuun