Hyppää sisältöön
Media

Kansanterveyslain muutoksella parannetaan terveyden edistämisen asemaa

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 24.11.2005 12.20
Tiedote -

Kansanterveyslakia on muutettu siten, että terveyden edistämisen asemaa parannetaan. Myös ympäristöterveydenhuollon ja työterveyshuollon alueellisen yhteistyön mahdollisuuksia parannetaan ja johtamisen taso ja täydennyskoulutus varmistetaan. Samalla kansanterveystyön määritelmää ja siihen liittyviä tehtäviä täsmennetään. Käsite ”terveydenhoito” korvataan ilmaisulla ”terveyden edistäminen, sairauksien ja tapaturmien ehkäisy mukaan lukien”. Lakiin sisältyy myös kansanterveystyöhön liittyviä hallinnollisten säännösten tarkistuksia. Lailla ei anneta kunnille uusia tehtäviä. Hallitus esitti lain vahvistamista torstaina 24. marraskuuta. Presidentin on tarkoitus vahvistaa laki perjantaina. Laki tulee voimaan vuoden 2006 alusta.

Terveyden edistäminen

Terveyden edistämiseen liittyvät kunnan tehtävät määritellään laissa laaja-alaisesti. Kunta velvoitetaan seuraamaan väestön terveydentilaa ja huolehtimaan siitä, että terveysnäkökohdat otetaan huomioon kaikessa kunnan toiminnassa.

Kansanterveyslaitos, Työterveyslaitos ja Säteilyturvakeskus on nimetään Stakesin rinnalla kansanterveystyön asiantuntijoiksi.

Ympäristöterveydenhuolto

Kunnallisen ympäristöterveydenhuollon valvonnan tehottomuutta on osittain lisännyt se, että valvontaon järjestetty ja johdettu puutteellisesti. Tästä syystä laissa säädetään nyt kunnallisen valvonnan alueellisesta järjestämisestä ja ympäristöterveydenhuollon johtajan pätevyysvaatimuksista.

Työterveyshuolto kansanterveystyössä

Alueellisen työterveyshuollon kehittäminen kuntien välisenä yhteistyönä on noussut kunnissa esille viime aikoina. Tämän vuoksi terveyskeskusten työterveyshuoltoa kehitetään alueellisena ja kunnallisena yhteistyönä. Tarkoituksena on luoda hyvin toimivia moniammatillisia kunnallisia työterveyshuollon yksiköitä. Näin halutaan turvata se, että kaikki työssä olevat saavat työterveyshuollon palveluita yhdenvertaisesti.

Lisätietoja antavat: johtaja Tapani Melkas puh. (09) 160 73886 ja hallitussihteeri Liisa Katajamäki puh. (09) 160 73854.

Sivun alkuun