Hyppää sisältöön
Media

Kansaneläkkeen tasokorotuksesta

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 15.9.2005 10.21
Tiedote -

Hallitus esittää, että kansaneläkkeeseen tehtäisiin lakisääteisen indeksikorotuksen lisäksi tasokorotus, jonka suuruus on 5 euroa kuukaudessa. Sama korotus tehtäisiin myös leskeneläkkeen täydennysmäärään, maahanmuuttajan erityistukeen, pitkäaikaistyöttömän eläketuen kansaneläkeosuuteen, luopumistuen täydennysosaan ja sukupolvenvaihdoseläkkeen täydennysosaan. Kansaneläkkeen tasokorotuksen ansiosta sotilasavustuksen perusavustuksen määrä nousisi 5 euroa ja ylimääräisen rintamalisän enimmäismäärä 2,25 euroa kuukaudessa. Korotukset toteutetaan osana kaikkein heikoimmassa asemassa olevien tukemiseksi esitettyjä toimenpiteitä.

Tasokorotuksen kustannusvaikutus olisi vuositasolla yhteensä noin 40,5 miljoonaa euroa, josta kansaneläkemenojen osuus on noin 39,5 miljoonaa euroa. Korotus koskisi noin 660 000 kansaneläkkeen saajaa, kun otetaan huomioon myös syntyvät uudet eläkeoikeudet. Nettoeläke kasvaisi myös niillä työeläkkeensaajilla, jotka eivät saa kansaneläkettä, mutta ovat verotuksessa oikeutettuja eläketulovähennykseen. Tasokorotuksen ja sen johdosta kasvavan kunnallisverotuksen eläketulovähennyksen yhteisvaikutuksena arviolta yli 900 000 eläkkeensaajan nettotulot kasvaisivat vuonna 2006.

Lakien on tarkoitus tulla voimaan 1. syyskuuta 2006. Esitys liittyy valtion vuoden 2006 talousarvioesitykseen.

Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 15. syyskuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaaesitys eduskunnalle perjantaina 16. syyskuuta.

Lisätietoja: vanhempi hallitussihteeri Juha Rossi p. (09) 160 73866

Sivun alkuun