Hyppää sisältöön
Media

Utredningen om den internationella adoptionsverksamheten är färdig

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 14.11.2022 14.57
Pressmeddelande

Utredningen om den internationella adoptionsverksamheten redogör för aktuella diskussioner och fyra europeiska länders kartläggningar av internationella adoption.  

I adoptionsutredningen behandlas de kartläggningar som gjorts eller görs i Holland, Sverige, Danmark och Schweiz. De här länderna valdes därför att de har gjort kartläggningar om den internationella adoptionsverksamheten under de senaste åren. 

I utredningen redogörs heltäckande för de skäl som ledde till att länderna gjorde kartläggningarna, för de länder som var föremål för kartläggningarna och för de åtgärder som kartläggningarna ledde till i länderna.    

Utredningen baserar sig förutom på ländernas rapporter och kartläggningar på litteratur om adoption och på nationell och internationell lagstiftning. För att få bakgrundsinformation höll man möten med adoptionsnämnden och justitieministeriet som sköter Finlands centralmyndighetsuppgifter, och med representanter från de instanser som erbjuder internationell adoptionsservice, dvs. Helsingfors stads socialverk, Interpedia rf och Rädda Barnen rf.

Adoptionsdiskussionen i Finland fortsätter

Frågor som gäller den internationella adoptionsverksamheten diskuteras också i Finland. Med den färska utredningen strävar man efter att stödja diskussionen genom att ge mera information och svar på det som är oklart. 

Den internationella adoptionshistorien i de länder som granskades skiljer sig på många sätt från Finland, och antalet adoptioner är betydligt större än i Finland. Finland började också med internationell adoption senare än de andra länderna, vilket är en orsak till att omfattande adoptionsverksamhet alltid har varit reglerad i lag i Finland.   

Utredningen om internationell adoption har gjorts som ett led i genomförandet av den nationella barnstrategin och i samarbete med social- och hälsovårdsministeriet och barnstrategin. Utredningen gjordes av juris magister Reetta Peltonen. 

Mer information         

Johanna Laisaari, generalsekreterare för den nationella barnstrategin
tfn 0295 161 177, [email protected] 
Anna Cantell-Forsbom, direktör, social- och hälsovårdsministeriet 
tfn 0295 163 351, [email protected]
Reetta Peltonen, [email protected]

Sivun alkuun