Hyppää sisältöön
Media

Social- och hälsovårdsministeriet utreder den internationella adoptionsverksamheten i samband med genomförandet av nationella barnstrategin

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 27.5.2022 10.34
Pressmeddelande 137/2022

Social- och hälsovårdsministeriet inleder i samband med genomförandet av den nationella barnstrategin en utredning av andra länders pågående och tidigare undersökningar om internationell adoption och problemen i verksamheten. Utredningen gäller särskilt de frågor och fenomen som motsvarar Finlands situation och utgångslägen vad gäller internationell adoption.

Syftet är att slutledningarna och resultaten av utredningen ska vara till hjälp när man utreder vilka och hur omfattande problem och oklarheter det finns i Finlands internationella adoptionsverksamhet. Resultaten kan också användas av andra länder för framtida utredningar av internationell adoption.  

Utredningen blir färdig och publiceras under hösten 2022. 

Internationell adoption diskuteras nu i många länder i Europa

I många av de europeiska länder som adopterar barn har man fört en livlig diskussion om internationell adoption under den senaste tiden.    
I medierna har det framförts misstankar om oetiska förfaranden, och i synnerhet missförhållandena i de gamla adoptionsprocesserna har väckt offentlig diskussion.  

Enligt den statistik som adoptionsnämnden fört sedan år 1985 har det under åren 1985–2020 anlänt cirka 5 000 internationellt adopterade barn till Finland.  
Adoptionsnämndens sektion för internationella ärenden har konstaterat att sådana omfattande missförhållanden som funnits i till exempel Sverige och Holland inte har upptäckts vid övervakningen eller lyfts fram i offentligheten här i Finland. 

Diskussionen om adoptioner i Europa har enligt adoptionsnämnden orsakat förvirring och oro i Finland hos adoptivföräldrarna, de som önskar adoptera och de som själva är adopterade.  Adoptionsaktörerna anser att också Finlands internationella adoptionsverksamhet behöver utredas. 

Mer information

Johanna Laisaari, generalsekreterare för den nationella barnstrategin
tfn 0295 161 177, [email protected] (fr.o.m. 31.5.2022)
Anna Cantell-Forsbom, direktör, social- och hälsovårdsministeriet 
tfn 0295 163 351, [email protected] (ej på plats 31.5.-2.6.2022)

Obs. Den översta länken var korrigerades den 31 August 2022.

 

Sivun alkuun