Hyppää sisältöön
Media

Kansainvälinen adoptioselvitys on valmistunut

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 14.11.2022 14.57
Tiedote

Kansainvälinen adoptioselvitys kokoaa yhteen ajankohtaista keskustelua ja neljässä eurooppalaisessa maassa tehtyjä kartoituksia kansainvälisistä adoptioista. 

Adoptioselvityksessä käydään läpi Hollannin, Ruotsin, Tanskan ja Sveitsin tekemää ja tekeillä olevaa kartoitustyötä aiheeseen liittyen. Maat ovat valikoituneet mukaan siitä syystä, että niissä on viime vuosina tehty kansainvälistä adoptiotoimintaa koskevia kartoituksia.

Selvityksessä käydään kattavasti läpi kunkin neljän maan kartoitusten tekemiseen johtaneet syyt, kohdemaat sekä toimenpiteet, joihin kartoitukset ovat eri maissa johtaneet.  

Selvitys perustuu eri maiden raporttien ja kartoitusten lisäksi adoptiota koskevaan kirjallisuuteen sekä kansalliseen ja kansainväliseen säädösmateriaaliin. Aiheen taustoittamiseksi on tavattu Suomen keskusviranomaistehtäviä hoitavien adoptiolautakunnan ja oikeusministeriön sekä kansainvälistä adoptiopalvelua tarjoavien Helsingin kaupungin sosiaaliviraston, Interpedia ry:n ja Pelastakaa Lapset ry:n edustajia. 

Suomessa keskustelu adoptioista jatkuu

Keskustelua kansainvälisistä adoptioista käydään myös Suomessa. Nyt julkaistulla selvityksellä on tarkoitus tuoda lisätietoa ja selkeyttä tämän keskustelun tueksi.

Selvityksessä tarkasteltujen maiden kansainvälinen adoptiohistoria on monin tavoin erilainen kuin Suomella, ja adoptiomäärät Suomea huomattavasti suuremmat. Suomesta tuli kansainvälisten adoptioiden vastaanottajamaa myöhemmin kuin tarkastelluista maista, minkä seurauksena laajamittainen adoptiotoiminta on Suomessa ollut aina säänneltyä. 

Kansainvälisiä adoptioita koskeva selvitys on tehty osana kansallisen lapsistrategian toimeenpanoa, yhteistyössä STM:n ja lapsistrategian kanssa. Selvityksen on tehnyt OTM Reetta Peltonen.

Lisätietoja            

Kansallisen lapsistrategian pääsihteeri Johanna Laisaari
p. 0295161177, [email protected] 

Lapset ja nuoret -yksikön johtaja Anna Cantell-Forsbom, STM,
p. 0295163351, [email protected]

OTM Reetta Peltonen, [email protected]

 

Sivun alkuun