Hyppää sisältöön
Media

Beslut om statsunderstöd inom ramarna för JOPA-projektet

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 5.7.2021 11.56
Nyhet

Beslut har fattats om statsunderstöd inom ramarna för projektet för en modell för flexibel service i boendet för äldre. Social- och hälsovårdsministeriet fördelar statsunderstöd till kommuner och samkommuner för att utveckla en verksamhetsmodell för projektet. Det har reserverats en miljon euro för utvecklande av verksamhetsmodellen 2021–2022.

Målen för JOPA-projektet:

Projektet är ett led i det nationella åldersprogrammet. Programmet genomför också regeringsprogrammet samt den kvalitetsrekommendation som syftar till att främja boendelösningar som är lämpliga för äldre, till exempel mellanformer av boende och boende i gemenskap. 

Utgångspunkten är att klienten ska få tillbringa resten av sitt liv i sitt eget bekanta hem och att servicen där kan ökas på ett flexibelt sätt när klientens servicebehov blir större.

Beviljade understöd

Det kom in 14 ansökningar om statsunderstöd inom ramarna för JOPA-projektet innan tidsfristen gick ut. En ansökan inkom utanför tidsfristen. Fem projekt beviljas statsunderstöd. De finns i Södra Karelen, Päijänne-Tavastland, Tavastehus och Norra Karelen. Det femte projektet finns i Kalajoki, Uleåborg och Kuusamo. Alla fem ansökningarna uppfyllde alla krav i ansökningsomgången och fick goda poäng utifrån bedömningskriterierna.

Två sökande beviljas understöd i sin helhet (Eksote och Tavastehus) och tre sökande beviljas ett mindre belopp än det som ansöktes (Kalajoki, Päijät-Sote och Siun Sote). Projektplanerna och budgetarna för de projekt som fick ett positivt finansieringsbeslut jämfördes och de understöd som beviljas förenhetligades, och en del av projekten fick mindre understöd än vad som ansökts om.

Mer information:

Kaarina Tuokko, planerare, tfn 0295 163 340, [email protected]

Marjaana Pennanen, projektchef, tfn 0295 163 187, [email protected]
 

Sivun alkuun