Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hyssälä naisterveysministereiden johtoon

Sosiaali- ja terveysministeriö
18.5.2004 13.40
Tiedote -

Maailman naisterveysministerit perustivat tänään Genevessä Maailman terveysjärjestön yleiskokouksen yhteydessä verkoston, jonka johtoon valittiin peruspalveluministeri Liisa Hyssälä ja Namibian terveysministeri Libertine Amathila.

Naisterveysministereiden verkoston perustamisen taustalla ovat naisten ja tyttöjen lisääntyneet HIV-tartunnat, huonontunut terveys ja vaikeudet saada terveydenhoitoa. ”Naisterveysministereinä olemme syvästi huolissamme kasvavasta taakasta, jonka huono terveys ja lisääntyneet HIV-tartunnat aiheuttavat naisille. Me tunnistamme, että terveysongelmien taustalla on naisten epätasa-arvoinen asema. Terveydentilaa voidaan parantaa lisäämällä naisten tasa-arvoa koulutuksen avulla ja vahvistamalla heidän ihmisoikeuksiaan”, ministeri Hyssälä sanoi.

Naisten ja tyttöjen huono terveydentila on selvin esimerkki naisten epätasa-arvosta. Tutkimusten mukaan 15-25-vuotiaiden tyttöjen riski saada HIV-tartunta on 2,5 kertaa niin suuri kuin samanikäisten poikien. Naisilla ja tytöillä on usein vähäiset mahdollisuudet koulutukseen, heillä ei ole tuloja eikä omaisuutta, eivätkä he näin ollen saa alkeellistakaan terveydenhoitoa tai terveysneuvontaa. Näin köyhyyden, syrjäytymisen ja huonon terveyden kierre pahenee.

Geneven yleiskokouksessa naisterveysministerit lupasivat selkeyttää rooliaan naisten ja tyttöjen terveyskysymyksissä. Polttavia ongelmia ovat HIV-tartuntojen ja aidsin lisäksi esimerkiksi korkea äitiyskuolleisuus ja naisiin kohdistuva väkivalta.

Naisterveysministereiden verkostoon kuuluvat nykyiset naisterveysministerit. Suurten kansainvälisten järjestöjen, kuten esimerkiksi Maailman aids-ohjelman, Maailmanpankin tai Unicefin sekä merkittävien vapaaehtoisjärjestöjen naisjohtajia voidaan kutsua osallistumaan verkoston kokouksiin ja toimintaan.

Sivun alkuun