Hyppää sisältöön
Media

Huumeita koskevaa tiedonhallintaa parannetaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 19.3.2004 17.40
Tiedote -

YK:n huumausainetoimikunta hyväksyi istunnossaan Wienissä perjantaina 19.3. Suomen johdolla valmistellun huumetiedonhallintaa koskevan päätöslauselman. YK-foorumille esitettiin nyt ensimmäisen kerran EU:n olemassaolon aikana yhteinen huumeita koskeva EU:n päätöslauselma. Tähän saakka EU:n yhteinen kanta on voitu muodostaa vasta kokouksen kuluessa. Suomi aloitti päätöslauselman valmistelun hyvissä ajoin ja se valmistui niin, että ehdotus käsiteltiin ja hyväksyttiin kokouksen aluksi. EU pyrkii toimimaan mahdollisimman yhtenäisenä lisätäkseen vaikuttavuuttaan eri kansainvälisillä foorumeilla.

Syksyllä YK:n yleiskokouksen päätettäväksi menevällä päätöslauselmalla vahvistetaan tietopohjaa, jolla kansallisia ja kansainvälisiä huumeiden vastaisia toimia voidaan tehostaa. Huumetiedonhallintaa kehitetään YK:n huume- ja rikostoimistossa (UNODC) Wienissä. Siellä epidemiologisessa yksikössä asiantuntijana työskentelevä Riku Lehtovuori pitää julkilausumaa merkittävänä edistysaskeleena parannettaessa päätöksenteon pohjana olevan tiedon luotettavuutta.

Useilla kehitysmailla on vaikeuksia vastata YK:sta vuosittain tuleviin mutkikkaisiin kyselyihin, koska mailta puuttuu sekä tietoja että voimavaroja. Päätöslauselmalla kehotettaan YK:n huumausainevalvontalautakuntaa, Maailman terveysjärjestöä sekä muita kansainvälisiä järjestöjä keräämään huumeiden tarjontaan ja kysynnän vähentämiseen liittyviä tietoja kustannustehokkaasti, pitkäjänteisesti ja tasapuolisesti. Päätöslauselma lisää myös huume- ja rikostoimistolle osoitettuja taloudellisia voimavaroja. Suomen delegaation johtajana toiminut suurlähettiläs Tom Grönberg korostaa tiedonkeruun tärkeyttä erityisesti kehitysmaissa. Useat niiden ongelmat jäävät vähemmälle huomiolle tai ne yksinkertaisesti kielletään, koska niistä ei ole tilastoitua tietoa. Esimerkiksi huumeiden käyttö ja HIV liittyvät usein yhteen, mutta tämä yhteys ei aina näy tilastoissa.

YK:n huume- ja rikostoimiston pääjohtajan Antonio Costan on raportoitava ensi vuonna pidettävässä kokouksessa, mihin toimenpiteisiin on ryhdytty julkilausuman toteuttamiseksi.

Kansainvälinen huumausainepolitiikka perustuu kolmeen kansainväliseen yleissopimukseen. Huumausainepolitiikkaa ohjataan YK:ssa päätöslauselmilla eli resoluutioilla, jotka ovat poliittisesti sitovia. YK:n huumausaineohjelmaa toteutetaan keskeisesti länsimaiden antamilla erityisavustuksilla. YK:n huumausaineohjelman päärahoittajien ryhmään kuuluvat lähes kaikki EU-maat Suomi mukaan lukien sekä keskeiset länsiryhmän maat. Mm Turkki ja Venäjä ovat pyrkineet ryhmän jäseniksi siinä toistaiseksi onnistumatta.

Vaikka eri maiden huumausainepoliittiset suuntaukset vaihtelevat EU:ssa voimakkaastikin, muodostaa EU useiden muiden länsimaiden kanssa ryhmän, joka harjoittaa muuta maailmaa käytännönläheisempää huumausainepolitiikkaa, jossa tieteellisellä tutkimuksella on merkittävä asema.

ECOSOC:n alaisen YK:n huumausaineohjelman 47. kokous pidettiin Wienissä 15.-19.3. Suomen delegaatioon kuuluivat Suomen Itävallassa olevan pysyvän edustuston suurlähettiläs Tom Grönberg (delegaation johtaja) ja ulkoasiainsihteeri Tarja Kangaskorte Itävallan suomen lähetystöstä, ylijohtaja Aino-Inkeri Hansson, neuvotteleva virkamies Tapani Sarvanti ja projektisihteeri Toivo Hurme sosiaali- ja terveysministeriöstä sekä projektiavustaja Anna Salovaara ulkoasiainministeriöstä.

Lisätietoja neuvotteleva virkamies Tapani Sarvanti, 050-5535534 ja projektisihteeri Toivo Hurme, 050-5245796

Sivun alkuun