Hyppää sisältöön
Media

Hallitus tahtoo vähentää alkoholihaittoja

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 9.10.2003 10.30
Tiedote 282/2003

Valtioneuvosto hyväksyi torstaina 9. lokakuuta periaatepäätöksen alkoholipolitiikan linjauksista. Tämä on ensimmäinen kerta, kun valtioneuvosto on tehnyt yleisen alkoholipoliittisen linjauksen, joka on valmisteltu yhteistyössä kaikkien ministeriöiden kesken. Hallituksen tavoitteena on alkoholin aiheuttamien haittojen ehkäisy ja vähentäminen. Valtioneuvoston periaatepäätöksen jälkeen valmistellaan alkoholiohjelma 2004 - 2007, jossa on mukana koko valtionhallinto ja johon valtio kutsuu mukaan kuntia, elinkeinoelämää, järjestöjä ja kirkkoja. Alkoholiohjelman koordinaatiosta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö.


Valtioneuvoston periaatepäätös

- kehottaa vähentämään alkoholihaittoja
- sisältää keskeiset poliittiset linjaukset ja tavoitteet
- kokoaa kaikki ministeriöt tavoitteiden taakse
- valtuuttaa valmistelemaan alkoholiohjelman

Alkoholista aiheutuvien haittojen vähentämiseksi on kolme tavoitetta: lasten ja perheiden hyvinvoinnille aiheutuvien haittojen vähentäminen, alkoholijuomien riskikäytön ja siitä aiheutuvien haittojen vähentäminen ja alkoholijuomien kokonaiskulutuksen kääntäminen laskuun. Alkoholin käytöstä aiheutuvat haitat ovat tällä hetkellä kohtuuttoman suuret verrattuna niihin hyötyihin, joita alkoholin valmistuksesta, myynnistä ja käytöstä kokonaisuutena syntyy.


Alkoholiohjelma 2004 - 2007

Alkoholiohjelma perustuu julkisen vallan, elinkeinoelämän ja kansalaisyhteiskunnan vapaaehtoiselle kumppanuudelle. Alkoholiohjelma toteutetaan yhteistyössä eri hallinnonalojen, kuntien, järjestöjen ja elinkeinoelämän kanssa. Sosiaali- ja terveysministeriö vastaa ohjelman valmistelun ja toimeenpanon ohjaamisesta. Kunkin ministeriön tulee huolehtia siitä, että alkoholiohjelmaan kootaan kaikki tämän päätöksen toteuttamiseen vaikuttavat toimenpiteet.


Alkoholiohjelma

- kokoaa valtion, kunnat, järjestöt ja elinkeinoelämän tavoitteiden taakse
- kokoaa kaikki käytettävissä olevat keinot yhteen
- toteutetaan vapaaehtoisin kumppanuussopimuksin


Alkoholiverotus

Valtioneuvosto seuraa tavoitteiden saavuttamisen kannalta vuosittain eri juomaryhmien kulutuksen kehitystä, lähialueiden hintatason muutoksia ja laittoman kaupan kehitystä.


Alko jatkaa vähittäismyyntiä

Alkoholijuomien vähittäismyynti säilytetään alkoholilain mukaisesti valtion omistaman alkoholiyhtiön yksinoikeutena. Lisäksi alkoholiyhtiö liitetään kiinteästi mukaan periaatepäätöksen ja alkoholiohjelman toteutukseen.


Lainsäädäntö ja sen toimeenpano

Ministeriöt tehostavat tältä osin alkoholilain, rikoslain, järjestyslain ja valmisteverotuslain toimeenpanoa. Valtioneuvosto lisää lähiyhteisöjen ja kansalaisten mahdollisuuksia vaikuttaa alkoholijuomien anniskelun ja vähittäismyynnin lupahallintoon ja valvontaan. Tärkeimmät alkoholirikoksia koskevat säännökset uudistetaan ja siirretään rikoslakiin. Alkoholilain uudistamistarvetta selvitetään viipymättä erityisesti alkoholijuomien anniskeluaikojen ja alkoholin mainonnan rajoittamisen osalta.


Sosiaali- ja terveydenhuolto

Alkoholin kulutuksen kasvu lisää tutkimusten mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tarvetta. Valtioneuvosto tukee kuntia alkoholiongelmista kärsivien ja heidän läheistensä palveluiden turvaamisessa päihdehuoltolain ja päihdepalveluiden laatusuositusten mukaisesti. Kunnat voivat tehostaa alkoholiongelmista kärsivien palveluja kehittämällä yleisiä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja sekä varmistamalla asianmukaisten erityispalveluiden saatavuuden. Terveydenhuollossa lisätään alkoholiongelmien ehkäisyyn, varhaiseen toteamiseen ja varhaiseen puuttumiseen tähtäävää toimintaa. Toiminnan kehittämistä ja henkilökunnan osaamista tuetaan.


Urheilu- ja nuorisotyö

Urheilu- ja nuorisotyöllä on suuria mahdollisuuksia nuorten alkoholinkäytön ehkäisyssä.


Liikenneturvallisuus

Laaja-alaisella liikenneturvallisuustyöllä vähennetään alkoholin haittoja liikenteessä.


Voimavarat

Alkoholin aiheuttamien haittojen tehokas ehkäisy lisää hyvinvointia ja tuottaa suuria kustannussäästöjä. Eri hallinnonalojen tehtävänä on suunnitella toimintansa tämän päätöksen tavoitteiden toteuttamiseksi valtion talousarvion pohjalta. Kunnat, järjestöt ja elinkeinonharjoittajat päättävät omien voimavarojensa puitteissa omasta toiminnastaan. Vuoden 2003 lisätalousarviossa on yksi miljoona euroa alkoholiohjelmaan.

Lisätietoja antavat: ylijohtaja Aino-Inkeri Hansson, puh. 160 73760, hallitussihteeri Ismo Tuominen, puh. 160 74018 ja ylitarkastaja Kari Haavisto, puh. 160 74177.

Sivun alkuun