Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Hallitus edistää sukupuolten tasa-arvoa kaikissa oloissa 

Sosiaali- ja terveysministeriö
25.6.2020 14.21
Tiedote 165/2020

Työelämän ja perheiden tasa-arvon parantaminen sekä sukupuoleen perustuvan syrjinnän ja naisiin kohdistuvan väkivallan, muun muassa seksuaalisen häirinnän torjuminen ovat torstaina 25.6. hyväksytyn hallituksen tasa-arvo-ohjelman keskeisiä teemoja.

Muita teemoja ovat esimerkiksi palkka-avoimuuden lisääminen, sukupuolivähemmistöihin kuuluvien aseman parantaminen ja tasa-arvon edistäminen Euroopan unionissa ja kansainvälisessä toiminnassa. 

Työelämässä edelleen sukupuoleen perustuvaa syrjintää

Naiset kokevat työpaikoilla syrjintää selvästi miehiä enemmän. Sukupuolen lisäksi syrjintäperusteina voivat olla myös ikä, uskonto, alkuperä, kieli ja vammaisuus. Tasa-arvo-ohjelmassa syrjintää tarkastellaan näiden kaikkien valossa. 

Tyypillisimpiä työelämän sukupuolittuneen syrjinnän muotoja ovat raskaus- ja perhevapaasyrjintä, joita esiintyy kaikilla aloilla. Hallituskauden aikana lainsäädäntöä täsmennetään niin, että raskaus ja perhevapaan käyttö eivät saa vaikuttaa määräaikaisen työsuhteen jatkumiseen. 

Tavoitteena perheiden tasa-arvon lisääminen ja hoivan tasapuolisempi jakautuminen

Hoiva ei edelleenkään jakaudu vanhempien kesken tasaisesti, vaikka työn ja perhe-elämän yhteensovittamisen mahdollisuuksia on parannettu vuosikymmenten ajan. Tämä näkyy muun muassa perhevapaiden käytössä.

Perheiden tasa-arvoa parannetaan muun muassa yhdistämällä äitiys- ja isyyslait vanhemmuuslaiksi ja tukemalla tasa-arvoista vuorovanhemmuutta mahdollistamalla lapselle kaksi tasavertaista osoitetta.

Seksuaaliselle häirinnälle nollatoleranssi

#Metoo-kampanja on nostanut esiin seksuaalisen häirinnän ja ahdistelun laajuuden ja tuonut näkyväksi uhrien kokemuksia. Suomessakin seksuaalista häirintää on muun muassa työelämässä, oppilaitoksissa, urheilussa, politiikassa sekä teatteri- ja elokuvamaailmassa. Naiset, nuoret, vähemmistöön kuuluvat ja pienituloiset ovat muita useammin häirinnän kohteena. Seksuaalista häirintää on kokenut yli puolet nuorista naisista. 

”Seksuaalinen häirintä, ahdistelu ja väkivalta ovat äärimmäisen tuomittavia ilmiöitä. Silti ne ovat edelleen osa monien arkipäivää. Jokainen tapaus on yksi liikaa. Seksuaaliselle häirinnälle täytyy olla nollatoleranssi”, toteaa pohjoismaisen yhteistyön ja tasa-arvon ministeri Thomas Blomqvist

Hallituksen tasa-arvo ohjelma     

Tasa-arvo-ohjelma on ministeriöiden yhteinen väline sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän poistamiseksi.

Tasa-arvo-ohjelma pohjautuu hallitusohjelmaan, sukupuolten tasa-arvoa koskevaan tutkimus- ja tilastotietoon sekä kansainvälisiin sitoumuksiin ja sillä on yhtymäkohtia muun muassa perhevapaauudistukseen sekä naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmaan.

Ohjelma on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä muiden ministeriöiden, kansalaisjärjestöjen ja muiden sidosryhmien kanssa. 

Hallitus on linjannut, että sukupuolten tasa-arvoa on edistettävä kaikissa oloissa, myös koronakriisin aikana ja sen jälkeen. 

Lisätietoja

ministerin erityisavustaja Anna Abrahamsson, p. 0295 150 029, [email protected]
johtaja Tanja Auvinen, sosiaali- ja terveysministeriö, tasa-arvoyksikkö, p. 02951 63715, [email protected]

Sivun alkuun