Hyppää sisältöön
Media

Hallituksen esitys tähtää esteettömyyden parantamiseen direktiivin mukaisesti

liikenne- ja viestintäministeriösisäministeriösosiaali- ja terveysministeriövaltiovarainministeriöympäristöministeriö
Julkaisuajankohta 7.4.2022 13.36
Tiedote

Esteettömyys edistää kaikkien ja erityisesti vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua yhteiskuntaan täysipainotteisesti ja itsenäisesti. Hallitus esittää eduskunnalle muutoksia lainsäädäntöön tuotteiden ja palvelujen esteettömyyden parantamiseksi.

Lainsäädännön muutoksilla toimeenpantaisiin EU:n esteettömyysdirektiivi. Direktiivi koskee erityisesti tieto- ja viestintätekniikkaan liittyviä tuotteita ja palveluja. Tavoite on, että tuotteet ja palvelut suunnitellaan ja valmistetaan siten, että vammaiset henkilöt pystyisivät käyttämään niitä mahdollisimman laajalti. 

Esteettömyysdirektiivissä säädetään muun muassa tietokoneiden, älypuhelimien, pankkiautomaattien, lippuautomaattien ja digitelevisioiden esteettömyydestä. Siinä säädetään myös verkkokauppojen, pankkipalveluiden, puheluiden, audiovisuaalisten mediapalveluiden pääsyn (esimerkiksi Yle Areena), e-kirjojen sekä henkilöliikenteen verkkosivustojen, mobiilisovellusten, lippujen ja esimerkiksi reaaliaikaisten matkatietojen esteettömyydestä ja saavutettavuudesta. 

Säännösten soveltaminen näihin kuluttajatuotteisiin ja -palveluihin alkaisi pääsääntöisesti 28.6.2025.

Esteettömyysdirektiivi koskee myös yleistä hätänumeroa (112). Hätäilmoituksen voisi jatkossa tehdä reaaliaikaisella tekstillä nykyisten puhelun ja tekstiviestien lisäksi. Hätätekstiviestiä käyttävien henkilöiden ennakkorekisteröintivelvollisuudesta luovuttaisiin. Hätäilmoituksen esteettömyyttä koskevat lakimuutokset tulisivat voimaan 28.6.2025 ja reaaliaikainen tekstitys olisi toteutettava vuoden 2025 loppuun mennessä.

Esteettömyysdirektiivissä on lisäksi rakennettua ympäristöä koskeva liite. Jäsenvaltiot voivat päättää siitä, otetaanko liite osaksi kansallista lainsäädäntöä. Ympäristöministeriö jatkaa vaikutusten arviointia rakennetun ympäristön osalta. Tavoitteena on löytää tarkoituksenmukainen ja kustannustehokas tapa varmistaa rakennetun ympäristön esteettömyys palveluja tarjottaessa. Nyt eduskunnalle annetussa esityksessä ei ole rakennettua ympäristöä koskevia säännöksiä.


Hallituksen esityksessä on huomioitu lausuntopalautetta

Hallituksen esitysluonnos esteettömyysdirektiivin toimeenpanemiseksi oli lausunnoilla 17.12.2021 – 1.2.2022 ja siitä järjestettiin verkkotilaisuus 13.1.2022. Lausuntoja vastaanotettiin 103. Verkkotilaisuudessa oli yli 200 osallistujaa. Lausuntopalautteen perusteella esitykseen tehtiin useita tarkennuksia ja parannuksia. Esimerkiksi yhdenvertaisuusvaikutusten arviointia on täydennetty merkittävästi erityisesti vammaisyleissopimuksen näkökulmasta, esitystä ja säänneltäviä asiakokonaisuuksia on pyritty selkeyttämään ja lisäksi esityksessä on pyritty esimerkein avaamaan esimerkiksi itsepalvelupäätteiden ja muiden tuotteiden suhdetta palvelujen tarjoamiseen.

Hallitus antoi esteettömyysdirektiivin toimeenpanoa koskevan esityksen eduskunnalle 7. huhtikuuta. Lainsäädännön on tarkoitus tulla voimaan viimeistään 28.6.2022 ja sen soveltaminen alkaa pääsääntöisesti 28.6.2025.

Nyt voi kommentoida esteettömyyttä koskevia asetuksia

Hallitus valmistelee kolmea uutta asetusta, jotka konkretisoisivat esteettömyysvaatimuksia tuotteille ja palveluille. Asetusluonnoksista voi antaa palautetta 4.4.-16.5.2022 välisenä aikana.

Lisätietoja:

Hankepäällikkö Emilia Sormunen, sosiaali- ja terveysministeriö, p. 0295 163418, [email protected]
Lainsäädäntöneuvos Annika Parsons, sisäministeriö, p. 0295 488 279, [email protected] 
Erityisasiantuntija Emilia Laitala, valtiovarainministeriö, puh. 0295 530 517, [email protected] 
Neuvotteleva virkamies Mikael Åkermarck, liikenne- ja viestintäministeriö, p. +358 40 053 3847, [email protected]
Yliarkkitehti Niina Kilpelä, ympäristöministeriö, puh. 295 250 019, [email protected]


Lue lisää:

Sivun alkuun