Hyppää sisältöön
Media

God arbetsförmåga och en fungerande arbetshälsovård förlänger arbetskarriären

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 21.4.2010 11.40
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet har tillsatt två arbetsgrupper, vars uppgift är att hitta medel med hjälp av vilka man kan stöda regeringens och arbetsmarknadsorganisationernas mål om att höja den förväntade pensionsåldern med minst tre år fram till år 2025.

Arbetsgruppernas mandattid går ut 31.1.2011.

I arbetsoförmögenhet som drar ut på tiden måste ingripas i tid

Arbetsgruppen för arbetshälsa har som uppgift att utveckla tidigt ingripande och klarlägga arbetshälsoverksamhetens resurser speciellt i fall där arbetsoförmögenhet drar ut på tiden. Statssekreterare Eeva Kuuskoski är ordförande för arbetsgruppen.  

En fungerande arbetshälsovård har i arbetsoförmögenhetsfall som drar ut på tiden goda förutsättningar att konstatera arbetstagarens vård- och rehabiliteringsbehov. Arbetshälsoverksamheten borde också utvecklas så att man av arbetshälsovården skulle förutsätta ett utlåtande, om arbetsoförmögenheten hotar att dra ut över 90 dagar. Villkor för utlåtandet är att arbetshälsovården, arbetsgivaren och arbetstagaren tillsammans har utrett arbetstagarens möjligheter att fortsätta i arbetet. I synnerhet möjligheterna för de som på grund av mentala problem erhåller sjukdagpenning att återvända till arbetet måste bedömas i ett tillräckligt tidigt skede.   

Arbetsgruppen för arbetshälsa reder också ut om det finns möjligheter att göra tilläggsstadganden i sjukförsäkringslagen, som hindrar att utbetalandet av dagpenning till arbetstagaren upphör i de fall, där det inte beror på arbetstagaren att utlåtandet om arbetsförmåga inte gjorts. Dessutom ska gruppen bedöma behovet av att reglera arbetspensionsanstalternas arbetshälsoverksamhet för att öka dess verkningsfullhet.  

Arbetshälsovården mer förebyggande

Man har tillsatt en arbetsgrupp för beredning av framställningar om arbetshälsovårdens utveckling och dess nationella omfattning. Ordförande är statssekreterare Vesa Rantahalvari.

Arbetsgruppen utreder redan gjorda och anhängiga åtgärder och gör på basen av sin utredning förslag till klarare mål och innehåll i arbetshälsovården, till utvckling av samarbete mellan arbetshälsovården, bashälsovården och specialsjukvården samt till hur arbetshälsovårdstjänsternas regionala tillgång och finansiering ska kunna tryggas. Arbetsgruppen dryftar också nya samarbetsformer för arbetsgivaren, arbetstagarna och arbetshälsovården, i vilka man speciellt ska beakta äldre arbetstagare.

Arbetsgruppens uppgift är dessutom att göra förslag på hur man kunde garantera förenhetligheten mellan arbetshälsovårdens och annan hälsovårds datasystem. 

Ytterligare uppgifterStatssekreterare Eeva Kuuskoski, tfn 09 160 74099, [email protected]
Statssekreterare Vesa Rantahalvari, tfn 09 160 73165, fornamn.efternamn @stm.fi

Sivun alkuun