Hyppää sisältöön
Media

Försäkringsbolagens garantiavgiftspost slopas

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 16.12.2010 12.23
Pressmeddelande -

I framtiden ska skadeförsäkringsbolagen inte längre behöva reservera någon garantiavgiftspost i sina balansräkningar. Bolag som erbjuder lagstadgade olycksfallsförsäkringar ansvarar fortfarande solidariskt för fordringarna på ett försäkringsbolag som försätts i likvidation eller konkurs.

Regeringen föreslog torsdagen den 16 december att lagen ska stadfästas. Republikens president ska stadfästa lagen på fredag.

En garantiavgiftspost har använts i lagstadgade olycksfalls- och trafikförsäkringar. De medel som är bundna till garantiavgiftsposten återbetalas huvudsakligen till dem som en gång i tiden betalat dem. Slopandet av garantiavgiftsposten stöder företagens finansieringssituation och minskar den avgiftsbelastning som olycksfallsförsäkringen orsakar.

Ca 68 miljoner euro är bundna till garantiavgiftsposten i den lagstadgade olycksfallsförsäkringen. Medlen har delvis samlats in av försäkringstagare i form av premier och delvis ur försäkringsbolagens fördelningssaldo. Medlen återbetalas till fördelningssystemet jämt under tre år. Upplösningen av garantiavgiftsposten borde sänka försäkringstagarens premie med ca 3,5 procent per år.

För trafikförsäkringen återbetalas medlen för garantiavgiftsposten till utjämningsbeloppet, varifrån de en gång i tiden har överförts till garantiavgiftsposten. Utjämningsbeloppet avser ett belopp beräknat för skaderika år. I fråga om trafikförsäkringen påverkar alltså återbetalningen av garantiavgiftsposten inte direkt försäkringspremierna.

Lagen förändrar inte i andra avseenden verksamheten för systemet med solidariskt ansvar. Försäkringsbolag som erbjuder lagstadgade skadeförsäkringar, dvs. patient-, olycksfalls- och trafikförsäkringar, ansvarar solidariskt för fordringarna på ett försäkringsbolag som forsätts i likvidation eller konkurs.

Lagen träder i kraft den 31 december 2010.

Ytteligare uppgifter
regeringsrådet Juhani Turunen, tfn 09 160 74470

På vår webbplatsRegleringen av försäkringsbranschen 

Sivun alkuun