Hyppää sisältöön
Media

EU:n huumekonferenssi korostaa poliisin sekä sosiaali- ja terveysviranomaisten yhteistyötä

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 6.9.2006 6.00
Tiedote -

EU-maat, hakijamaat sekä Norja, Venäjä, Ukraina ja Valko-Venäjä kokoontuivat kaksipäiväiseen huumausainekonferenssiin Turkuun 6. syyskuuta. Konferenssissa etsitään yhteistyömuotoja huumeiden haittojen vähentämiseksi. Suomi EU:n puheenjohtajamaana on valmistellut konferenssin yhteistyössä EU:n komission sekä Euroopan neuvoston kanssa.

Rajavalvonnan ja ammattimaisen rikollisuuden torjunnan lisäksi tarvitaan käyttäjiin kohdistuvien työmuotojen kehittämistä. Turussa yhteistyötä haetaan käytännönläheisissä työryhmissä, joissa käsitellään kenttätyötä, matalan kynnyksen palveluja, hoitoonohjausta ja ruiskuhuumeiden välityksellä leviävien tartuntatautien ehkäisyä.

Poliisi sekä sosiaali- ja terveystoimi painottavat perinteisesti erilaisia lähestymistapoja huumeasioiden hoidossa. Jotta päästään tuloksiin, näiden viranomaisten tulisi toimia yhteistyössä ja heillä tulisi olla samansuuntainen näkemys. Huumehaittojen ehkäisyä voidaan tehokkaimmin parantaa lisäämällä sosiaalitoimen, poliisin, koulujen ja järjestöjen vuorovaikutusta. Kansalaisten ja perheiden vastuu huumeongelmien ehkäisyssä on ratkaiseva.

Eurooppalaiset tavoitteet

Euroopan neuvosto ja sen Pompidou-ryhmä ovat EU:n tärkeä kumppani huumeiden vastaisessa työssä. EU:n haluaa tiivistää yhteistyötä Venäjän kanssa. Suomen puheenjohtajuuskaudella avataan huumeyhteistyö myösUkrainan kanssa. Turun konferenssi tukee myös EU:n ja sen naapurimaiden HIV-infektion ehkäisyyn tähtääviä toimenpiteitä.

Konferenssin yhtenä tavoitteena on muodostaa eurooppalaisten kaupunkien verkosto. Verkoston avulla vaihdetaan kokemuksia eri maissa toteutetuista hankkeista. Konkreettisella yhteistyöllä halutaan yhdessä ottaa askel turvallisempaan ja inhimillisempään Eurooppaan.

Inhimillinen toiminta on yhteinen etu

Vaikeasti huumeista riippuvaisten käyttäjien syrjäytymistä ehkäistään huolehtimalla heidän sosiaalisista oloistaan ja terveydestään Näin lisätään myös yleistä turvallisuutta, ehkäistään rikollisuutta ja tarttuvia tauteja (HIV). Poliisi kohtaa käyttäjät kadulla. Se on ensisijainen kumppani käytöstä aiheutuvien haittojen vähentämisessä ja hoitoonohjauksessa. Huumeiden käyttäjien auttaminen ja ihmisarvoinen kohtelu on yhteinen etu.

Lisätietoja antavat:

Sosiaali- ja terveysministeriöstä: neuvotteleva virkamies Tapani Sarvanti GSM 050 5535534, projektisuunnittelija Toivo Hurme 050 5245 7966, lääkintöneuvos Merja Saarinen GSM 050 5634 796.

Sisäasiainministeriöstä: poliisiylitarkastaja Reijo Pöyhönen GSM 0500 478413 ja poliisitarkastaja Stefan Gerkman GSM 050 557 6004.

Sivun alkuun