Hyppää sisältöön
Media

En överenskommelse om social trygghet mellan Finland och Indien

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 12.6.2012 11.30
Pressmeddelande -

Finland och Indien undertecknade tisdagen den 12 juni i New Delhi en överenskommelse om social trygghet mellan länderna. Överenskommelsen påverkar den sociala tryggheten för personer som flyttar mellan länderna och gäller i synnerhet pensioner. På grund av överenskommelsen undviks dubbla pensionspremier, vilket är viktigt för finländska företag som verkar i Indien och deras anställda.

Finland och Indien har kommit överens om att så kallade utsända arbetstagare omfattas av avgångslandets pensionsskydd. En finländsk arbetstagare som sänds ut av sin arbetsgivare att arbeta i Indien omfattas enligt överenskommelsen fortfarande i fem år av det finländska arbetspensionssystemet. Pensionspremierna för denna period betalas endast till Finland. På motsvarande sätt omfattas en arbetstagare som en indisk arbetsgivare sänt ut att arbeta i Finland fortfarande i fem år av det indiska pensionssystemet.

I överenskommelsen har man också kommit överens om betalning av pensioner mellan länderna. En pension som intjänats i Indien betalas till personer bosatta i Finland. En arbetspension som intjänats i Finland betalas även för närvarande till personer som flyttat eller återvänt till Indien enligt de finska arbetspensionslagarna, men överenskommelsen underlättar ansökningen om arbetspension. 

Överenskommelsen träder i kraft efter det att båda staterna har vidtagit de åtgärder som krävs av deras lagstiftning för att sätta den i kraft. I Finland krävs riksdagens godkännande. Man beräknar att överenskommelsen kan träda i kraft under den första hälften av 2013. Överenskommelsen kompletteras av en tillämpningsöverenskommelse, som innehåller mer detaljerade bestämmelser om till exempel de dokument som behövs och handläggning av pensionsansökningar.

Mer uppgifter

Carin Lindqvist-Virtanen, biträdande avdelningschef, tfn 09 160 73870, 050 5599167
Marja-Terttu Mäkiranta, regeringsråd, tfn +358 50 500 2894


Perustietoa Suomen ja Intian välisestä sosiaaliturvasopimuksesta (pdf, 106 kB )
Sivun alkuun