Hyppää sisältöön
Media

Eläkelaitoksille enemmän aikaa tervehdyttää taloudellinen asemansa valtioneuvoston asetuksella

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 26.3.2020 13.51
Tiedote 67/2020

Asetuksen tavoitteena on mahdollistaa eläkevarojen pitkän aikavälin hyvä tuottopotentiaali poikkeuksellisissa olosuhteissa. Koronaviruksen aiheuttama kriisi finanssimarkkinoilla ei täten pakottaisi työeläkelaitoksia realisoimaan eläkevaroja suurissa määrin epäedullisessa markkinatilanteessa.

Finanssivalvonta seuraa finanssimarkkinoiden kehitystä ja arvioi sen vaikutusta eläkelaitosten vakavaraisuuteen. 

Eläkelaitoksen tulee tehdä taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelma, kun eläkelaitoksen vakavaraisuuspääoma laskee alle vakavaraisuusrajan. Tervehdyttämissuunnitelmassa on osoitettava, että eläkelaitoksen vakavaraisuuspääoma ylittää määräajassa vakavaraisuusrajan.

Tervehdyttämissuunnitelma koskee työeläkevakuutusyhtiöitä, lakisääteistä eläketurvaa hoitavia eläkesäätiöitä ja eläkekassoja sekä Merimieseläkekassaa.

Valtioneuvoston asetuksella annettaisiin Finanssivalvonnalle määräajaksi valtuudet pidentää eläkelaitosten tervehdyttämissuunnitelman määräaikaa. 

Finanssivalvonta voi pidentää taloudellisen aseman tervehdyttämissuunnitelman toteuttamiselle asetettua määräaikaa siten, että se päättyy viimeistään kolmen vuoden kuluttua asetuksen antamisesta. 

Asetus tulisi voimaan 27.3.2020 ja olisi voimassa 26.3.2023 asti.

Lisätietoja:

Tarja Taipalus, p. 0295 163 008

Sivun alkuun