Hyppää sisältöön
Media

Den nya handboken om adoptionsrådgivning betonar barnets bästa

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 29.1.2014 13.53
Pressmeddelande -

Social- och hälsovårdsministeriet har uppdaterat handboken om adoptionsrådgivning. Handboken finns tillsvidare enbart på finska men den utkommer senare i år även på svenska.

Den nya adoptionslagen som rädde i kraft i juli 2012 stärkte barnets bästa och förbättrade de adoptionssökandes rättskydd. Ändringarna i lagen och den allmänna utvecklingen inom adoptionerna har beaktats i den nya handboken.

Nya frågor som tas upp i den uppdaterade handboken är bland annat möjligheten att fastställa adoptionsbarnets rätt att hålla kontakt med sin tidigare förälder efter adoptionen, den minsta och största åldersskillnaden mellan barnet och adoptionssökanden samt tillståndspliktigheten vid vissa privata adoptioner. Handboken innehåller också råd om adoption inom familjen i ett registrerat partnerskap.

Den tidigare handboken om adoptionsrådgivning är från 1998. Den nya handboken har beretts som uppdragsavtal och tjänstemannaarbete. I beredningen av handboken har adoptionsnämndens experter samt bland annat regnbågsfamiljer och handikapporganisationer hörts.

Adoptionsrådgivning är lagstadgad

Att anlita och ge adoptionsrådgivning är förutsättningar för fastställande av adoption. Rådgivning ges av kommunernas socialvårdsorgan samt adoptionsbyråer som har beviljats tillstånd för adoptionsrådgivning av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. Den som ger adoptionsrådgivning tillgodoser barnets bästa samt ger råd, hjälper och stöder barnet, barnets föräldrar, adoptionssökanden och andra personer vilkas samtycke till adoptionen krävs.

Syftet med handboken om adoptionsrådgivning är att handleda dem som ger adoptionsrådgivning samt att ge en överblick av den inhemska och internationella adoptionen och av de deltagande organens verksamhet.

De internationella adoptionerna har blivit färre

Barn som adopterats från utlandet utgör den största gruppen barn i Finland som får en familj. Det här trots att antalet internationella adoptioner har sjunkit.

Enligt internationella avtal ska man söka ett hem främst i barnets eget hemland. Allt färre barn behöver ett nytt hem genom internationell adoption eftersom barnskyddet utvecklats och både familjevården och den inhemska adoptionen har blivit vanligare i länder som överlåter barn för adoption. Allt oftare är det ändå barn med specialbehov och äldre barn som behöver ett hem.

Enligt statistikcentralen adopterades 466 barn i Finland 2012. Antalet inhemska adoptioner ökade något och de var 258 stycken. Inom familjer i registrerade partnerskap adopterades sammanlagt 91 barn.

Ytterligare information

regeringssekreterare Liisa Holopainen, tfn 0295 163408

 Sivun alkuun