Hyppää sisältöön
Media

Bostadsstödet får en ökning som motsvarar hyreökningen och inkomstgränserna inflationsgranskas

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 2.12.2010 12.06
Pressmeddelande -

Bostadsstödet ökas i förhållande till hyreökningen och inkomstgränserna inflationsgranskas. Det genomsnittliga bostadsstödet förväntas öka från 260 euro i slutet av år 2010 till 270 euro innan utgången av år 2011. Statsrådet gav en förordning den 2 december om bestämmelsegrunderna för bostadsstödet år 2011.

De maximala bostadskostnaderna höjs med 0,34 euro per kvadrat i månaden. Höjningen motsvarar den höjning som skett i stödmottagarnas hyror mellan oktober år 2009 och oktober år 2010. Förhöjningen av de maximala bostadsutgifterna ökar på det genomsnittliga bostadsstödet med cirka 5,5 euro i månaden.

En inflationsgranskning på 1,4% görs i inkomstgränserna, vilket bevarar stödets realnivå på samma som tidigare. Priset för uppvärmningen av bostäderna har inte ökat i den mån att det skulle orsaka granskningsbehov för normerna för uppvärmningskostnaderna, så de bevaras på samma nivå som tidigare. De godtagbara vattenkostnaderna granskas så att de motsvarar förhöjningarna och de fastighetsmässiga normerna granskas så att de motsvarar den allmänna kostnadsutvecklingen.

I slutet av november i år fick 161 800 hushåll bostadsstöd. Enligt förhandsuppgifter mottar 164 000 hushåll stöd slutet av år 2010, detta är ca 2 300 mer än föregående år. Trots allt har antalet bidragsmottagare ökat år 2010 i mindre skala än föregående år. Antalet bidragsmottagare förväntas ytterligare öka år 2011 med cirka 7000 i och med att antalet långtidsarbetslösa och de som övergår till arbetsmarknadsstöd ökar. 171 000 hushåll beräknas vara bidragsmottagare i slutet av år 2011.

Av bidragsmottagarna är cirka 63 procent arbetslösa hushåll, 9 procent studerandehushåll och cirka 30 procent förvärvsinkomsttagande hushåll. Av bidragsmottagarna är 57 procent ensamboende men av anslaget utbetalas över hälften åt barnfamiljer.

Behovet på anslag för bostadsstöd beräknas bli 573 miljoner euro år 2011. I år utbetalas stöd enligt uträkningar för ca 530 miljoner euro.

Ytterligare uppgifter

specialforskare Keijo Tanner, tfn (09) 160 73768, [email protected]
bostadsråd Raimo Kärkkäinen, tfn (09) 160 73857, fornamn.efternamn @stm.fiSivun alkuun