Hyppää sisältöön
Media

Beredningen av sote-reformen framskrider enligt planerna

sosiaali- ja terveysministeriö
Utgivningsdatum 22.5.2014 11.05
Pressmeddelande -

"Beredningen av servicestrukturreformen inom social- och hälsovården framskrider enligt planerna", säger omsorgsminister Susanna Huovinen, som är ordförande för den parlamentariska styrgrupp som bereder reformen. Enligt minister Huovinen är tidtabellen stram och det har alla varit medvetna om från början. "Styrgruppen har förbundit sig till tidtabellen och har också tillsammans gjort upp en arbetsplan som vi har följt. Avsikten är att förslaget till lag om ordnandet av social- och hälsovården färdigställs under de närmaste veckorna och sänds på remiss i juni", bekräftar ministern. Den parlamentariska styrgruppen, som består av representanter för alla partier, sammanträdde torsdagen den 22 maj. "Vi behandlade stora frågor. Modellen med fem social- och hälsovårdsområden är en stor förändring jämfört med det nuvarande systemet och kräver därför också grundlig information som underlag för de kommande riktlinjerna. I styrgruppen finns naturligtvis olika åsikter, liksom i politiken i allmänhet. Nu är vår uppgift att hitta en gemensam lösning utgående från partiordförandenas överenskommelse", säger minister Huovinen.


I mars utstakade partiordförandena att utgångspunkten för reformen ska vara en fullständig integration av social- och hälsovården via en stark regional anordnare. Ansvaret för anordnandet av social- och hälsovården ligger framöverpå fem områden. Kommunerna deltar fortsättningsvis i serviceproduktionen. Närservicen, såsom hälsovårdscentralerna, hemservicen för äldre och socialvårdsservicen, finns också i fortsättningen nära människorna.

Ytterligare information:

omsorgsminister Susanna Huovinen, tfn 0295 163108På vår webbplats

Sote-reformen

Susanna Huovinen
Sivun alkuun