Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Arviointiryhmä: Työterveyslaitos on onnistunut hyvin tehtävässään

Sosiaali- ja terveysministeriö
10.6.2004 7.30
Tiedote -

Kansainvälinen riippumaton arviointiryhmä on sosiaali- ja terveysministeriön pyynnöstä arvioinut Suomen Työterveyslaitoksen toiminnan. Ryhmä totesi, että Työterveyslaitos on onnistunut mallikkaasti täyttämään tehtävänsä työelämän laadun edistäjänä ja työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden varmistajana. Ryhmän mielestä Työterveyslaitos ansaitsee hyvän maineensa johtavana kansallisena ja kansainvälisenä toimijana työterveyden alalla. Arvioinnin mukaan Työterveyslaitos on erittäin tuottelias ja sen kotimaiset ja kansainväliset kumppanit pitävät yhteistyötä laitoksen kanssa erityisen hedelmällisenä.

Vaikka arviointiryhmän antamaa yleisarvosanaa voidaan pitää kiitettävänä, haasteitakin Työterveyslaitokselle löytyy. Arviointiryhmä suosittelee, että Työterveyslaitos:

1. Kehittää pysyviä yhteistyömuotoja kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa keskeisillä tutkimusalueilla, kuten mielenterveys, tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä työkyvyn ylläpitäminen.

2. Arvioi tämän yhteistyön onnistumista soveltuvilla mittareilla.

3. Vahvistaa oman henkilöstönsä osaamista arviointitutkimuksen alueella ja sen myötä tutkii työpaikoilla toteutettavien työterveys- ja työturvallisuusinterventioiden vaikuttavuutta.

4. Kytkee aluetyöterveyslaitokset entistä kiinteämmin oman toimintansa painoalueille, jotta ne voivat auttaa työpaikkoja toteuttamaan onnistuneita interventioita.

5. Kehittää tiedonvälitystä siten, että tieto on entistä helpommin työpaikkojen, työntekijöiden ja asiantuntijoiden saatavilla.

6. Tarttuu sisäisiin johtamiskysymyksiin; varautuu esimerkiksi monien avainasiantuntijoidensa eläkkeelle siirtymiseen ja arvioi uuden asiantuntemuksen tarvetta.

Taustaksi

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti lokakuussa 2003 kansainvälisen tieteellisen asiantuntijaryhmän arvioimaan Työterveyslaitoksen toiminnan tieteellistä laatua ja toiminnan tehokkuutta. STM julkaisee 10. kesäkuuta 2004 yhdeksänhenkisen, työterveys- ja työturvallisuusalan tieteellisistä asiantuntijoista koostuvan kansainvälisen ryhmän johtopäätökset ja suositukset.

Arviointiryhmään on kuulunut asiantuntija yhdeksästä maasta. Ryhmän puheenjohtajana on toiminut tohtori Marilyn Fingerhut Yhdysvaltain Työterveyslaitoksesta (US National Institute of Occupational Safety and Health). Suomea ryhmässä edusti johtaja Hannu Uusitalo Eläketurvakeskuksesta

Vastaavanlaisia arviointeja tehdään säännöllisesti sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan laitoksissa. Työterveyslaitoksen edellinen arviointi tehtiin vuonna 1995, ja sen vaikutuksia seurattiin vuonna 1997. STM pyysi kansainvälistä arviointiryhmää arvioimaan TTL:n toimintaa suhteessa ministeriön strategisiin, työelämän kehittämiseen liittyviin tavoitteisiin. Ministeriön strategisia tavoitteita ovat mm. työuran pidentäminen 2-3 vuodella, väestön toimintakyvyn parantaminen, työelämän vetovoiman lisääminen ja sosiaalisen syrjäytymisen vähentäminen.

Lisätietoja: pääjohtaja Harri Vainio, Työterveyslaitos, puh. 09-4747 2340johtaja Hannu Uusitalo, ETK, puh. 010 751 2579lääkintöneuvos Matti E. Lamberg, STM, puh. 160 74342

Ensipainos arviointiryhmän englanninkielisestä raportista “Toward a Better Working Life: International Evaluation of theFinnish Institute of Occupational Health (1997-2003) on STM:n internet-sivuilla osoitteessa: www.stm.fi >English >Publications

Sivun alkuun