Hyppää sisältöön
Media

Anniskelulupien myöntämistä rajoitetaan

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 29.8.2002 11.00
Tiedote 229/2002

Alkoholijuomien anniskelulupien myöntämisperusteet uusitaan alkoholilain muutoksella, joka tulee voimaan ensi vuoden alusta. Laissa säädetään yksityiskohtaisesti ne perusteet, joiden mukaan hakemus voidaan hylätä. Esimerkiksi hakijan aikaisemmat rikokset, päihdeongelma, verojen laiminlyönti, ylivelkaantuminen ja aikaisemmat konkurssit voivat estää luvan myöntämisen. Ravintolan vastaavalta hoitajalta edellytetään koulutuksella tai kokemuksella hankittua ammattitaitoa. Luvan hakijan tulee liittää hakemukseen henkilökunnan määrää ja tehtäviä sekä anniskelualueen valvontaa koskeva suunnitelma. Jos valvonta osoittautuu ongelmalliseksi, ravintolaan voidaan esimerkiksi määrätä järjestyksenvalvoja tai anniskeluaikaa voidaan lyhentää.

Hallitus päätti torstaina 29. elokuuta esittää, että presidentti vahvistaisi alkoholilain muutoksen. Laki on tarkoitus vahvistaa perjantaina ja se tulee voimaan vuoden 2003 alusta.

Anniskelulupien myöntämistä rajoitetaan lasten, nuorten ja perheiden vapaa-ajanvieton yhteydessä, urheilutapahtumissa ja työpaikkaruokailussa. Näissä tilanteissa anniskelualue voidaan esimerkiksi siirtää toiseen paikkaan tai lupa voidaan kokonaan jättää myöntämättä.

Ihmiset voivat vaikuttaa lähiympäristöönsä

Alkoholilain muutoksen myötä ihmisten vaikutusmahdollisuuksia lähiympäristöönsä parannetaan. Anniskelulupaa voidaan rajoittaa tai lupa voidaan jättää myöntämättä, jos ravintolan lähiympäristön lausuntojen perusteella on syytä epäillä, että anniskelutoiminnasta aiheutuu häiriöitä. Häiriöitä ovat esimerkiksi päihtyneiden meluaminen ulkoterassilla tai ravintolan ulkopuolella sulkemisaikaan.

Samanaikaisesti alkoholihallintoa kevennetään. Olemassa olevien ravintoloiden anniskelualueiden muuttamiseen ei enää tarvitse hakea lupaa, ellei muutos ole valvonnan kannalta merkittävä. Uusi ravintolasali voidaan ottaa käyttöön ilmoittamalla asiasta lupaviranomaiselle.

Lupaviranomaisten, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen ja lääninhallitusten, toimivaltajaosta ei enää säädetä lailla. Lupahallintoa voidaan siten ryhtyä siirtämään lääninhallituksille. Anniskelualueen muuttamisesta ja lääninhallituksille siirtyvistä tehtävistä säädetään syksyn aikana valtioneuvoston asetuksella.

Lisätietoja: Hallitusneuvos Ismo Tuominen puh. 160 74018

Sivun alkuun