Hyppää sisältöön
Media

Ammatillisia lisäeläkkeitä koskeva tiedonsaantioikeus paranee

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 18.5.2006 11.36
Tiedote -

Eläkesäätiölakia, vakuutuskassalakia ja ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annettua lakia muutetaan siten, että näihin lakeihin tehdään ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta annetusta direktiivistä (ns. lisäeläkedirektiivi, 2003/41/EY) johtuvat välttämättömät muutokset.

Muutokset koskevat eläkesäätiöiden ja -kassojen lisäeläketoimintaa. Muutosten myötä eläkevakuutettujen tiedonsaantioikeuksia parannetaan ja vakuutettujen etujen huomioon ottaminen lisäeläketoiminnassa varmistetaan.

Hallitus päätti istunnossaan 18. toukokuuta antaa asiaa koskevat lait Tasavallan Presidentin vahvistettavaksi. Lait tulevat voimaan 1.6.2006.

Vakuutettujen etujen turvaamiseksi säädettävät tiedonantosäännökset

Lakimuutosten olennaisena tavoitteena on, että lisäeläkejärjestelmän jäsenille ja edunsaajille tarjotaan riittävästi tietoa lisäeläkejärjestelmän ehdoista, erityisesti lisäeläkejärjestelmän osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista. Eläkevakuutettujen tiedonsaantioikeuksien turvaamiseksi uudet tiedonantovelvoitteet kerrotaan jatkossa myös eläkesäätiöiden ja -kassojen säännöissä. Lisäksi säännöissä kerrotaan miten ja milloin kyseiset tiedot annetaan toimintapiiriin kuuluville (jäsenille) ja vapaakirjan saaneille henkilöille sekä eläkkeensaajille.

Tällä menettelyllä pyritään varmistamaan, että vakuutetut tietävät etukäteen, mitä tietoja heillä on oikeus saada, milloin niistä tulee heille tiedottaa, ja mitä tietoja heillä on oikeus saada pyynnöstä. Sääntöihin lisätään myös tiedot vakuutettujen ja edunsaajien oikeusturvakeinoista.

Vakuutettujen edut huomioon paremmin

Lakeihin lisätään uudet säännökset eläkesäätiön ja vakuutuskassan johtoa koskevasta velvoitteesta hoitaa eläkesäätiötä ja vakuutuskassoja ammattitaitoisesti ja ottaen huomioon toimintapiiriin kuuluvien ja vapaakirjan saaneiden henkilöiden ja eläkkeensaajien edut. Lakimuutosten taustalla olevassa EU:n lisäeläkedirektiivissä korostetaankin laitoksen ja laitoksen johdon velvollisuutta suojata jäsenten ja edunsaajien edut asianmukaisesti. Vakuutettujen etujen huomioon ottamisen tulee olla eläkesäätiö- ja vakuutuskassatoiminnan johtava yleisperiaate, jonka noudattamista valvoo Vakuutusvalvontavirasto. Yleisperiaatteen mukaisesti johdon päätösten ja niiden täytäntöönpanon tulee olla johdonmukaista ja yhdenvertaista. Esimerkiksi epäselviä sääntöjä tulisi tulkita vakuutettujen eduksi.

Suomessa lisäeläkkeitä vähän

Lisäeläkkeillä tarkoitetaan lakisääteistä eläketurvaa täydentäviä ammatillisia eläkkeitä. Ne ovat vapaaehtoisia sopimusperusteisia tai työmarkkinajärjestöjen sopimukseen perustuvia järjestelyjä. Eräissä maissa lisäeläkkeiden merkitys on kokonaiseläketurvassa huomattava.

Suomessa lisäeläkkeiden merkitys on pieni, koska pakollinen lakisääteinen työeläketurva on kattava. Lisäeläkkeiden osuus on vain n. 2 - 3% kokonaiseläketurvasta.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Pia Rinne, STM, p. 09-1607 3751, [email protected]

Sivun alkuun