Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Alkoholin riskikulutuksen varhaisesta puuttumisesta hyviä tuloksia

Sosiaali- ja terveysministeriö
3.5.2007 7.30
Tiedote -

Varhaiseen alkoholin suur- tai riskikulutukseen kohdistettu neuvonta ja juomisen seuranta eli mini-interventio on osoittautunut hyväksi keinoksi vähentää alkoholihaittoja. Alkoholiohjelman kokoamaa mini-interventiosalkkua on jaettu noin 5 000 kappaletta kautta Suomen. Toukokuun alussa myös Turun terveystoimen perusterveydenhuollon, työterveyshuollon ja kotisairaanhoidon hoitohenkilökunta sai omat salkkunsa, jotka sisältävät työkaluja alkoholin riskikäytön tunnistamiseksi.

Mini-interventiotoiminta on aktiivista useissa kunnissa. Helsingin kaupungin terveyskeskuksessa koulutetaan vuosina 2006-2007 peräti 3 000 työntekijää tunnistamaan alkoholin riskikuluttajia ja neuvomaan heitä. Painotus on kotihoidon sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ammattilaisissa. Myös työterveyshuoltoja on koulutettu mini-intervention käyttöön omassa valtakunnallisessa hankkeessaan.

Pitkäaikainen ja sitkeä toiminnan juurruttaminen on muuttanut asenteita terveydenhuollossa aikaisempaa myönteisemmiksi. Mini-intervention käyttöön kouluttautuneet kunnat pitävät työtä tärkeänä osana perusterveydenhuollon toimintaa. Silti sen laajamittainen vakiinnuttaminen koko Suomen perusterveydenhuoltoon vaatii edelleen ponnisteluja ja toiminnan jatkuvuuden tukemista. Mini-intervention juurruttaminen perusterveydenhuoltoon on kirjattu uuteen hallitusohjelmaan.

Mini-intervention käyttöä terveydenhuollossa edistetään kolmivuotisella valtakunnallisella mini-interventioprojektilla (VAMP), jota sosiaali- ja terveysministeriö koordinoi. Toiminnassa on 49 kuntaa kautta Suomen ja se tavoittaa noin neljänneksen suomalaisista. Vuonna 2004 alkanut hanke on lisännyt perusterveydenhuollon työntekijöiden tietämystä ja kohentanut taitoja alkoholin riskikäytön tunnistamisessa. Mini-interventioprojektissa on tuotettu työvälineitä ja kehitetty koulutusvalmiuksia, jotka ovat myös hankkeeseen osallistumattomien kuntien käytettävissä.

Kansainvälistyvä työelämä tuo mukanaan tarpeen vieraskieliselle materiaalille, jonka avulla alkoholin riskikulutukseen kohdistettua terveysneuvontaa voidaan antaa työterveyshuollossa. Siksi Alkoholiohjelma on tuottanut aineistoa myös viroksi, venäjäksi ja englanniksi. Kaikkia Alkoholiohjelman esitteitä ja apuvälineitä voi tilata alkoholiohjelman verkkosivuilta: www.alkoholiohjelma.fi

Lisätietoja: Mini-interventioprojektin koordinaattori Kaija Seppä, puh. 050 464 9329 ja alkoholiohjelman ohjelmakoordinaattori Marjatta Montonen, puh. 050 501 1260

Sivun alkuun