Hyppää sisältöön
Media

Alkoholin etämyynnistä ei anneta hallituksen esitystä tällä vaalikaudella

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 5.12.2018 14.17
Tiedote 198/2018

Alkoholijuomien etämyynnin laillisuudesta on esitetty erilaisia näkemyksiä. Asian selvittämiseksi sosiaali- ja terveysministeriö pyysi oikeuskanslerilta lausunnon etämyyntiä koskevien säännösten tulkinnasta. Lisäksi ministeriö kysyi pitäisikö nykyisiä säännöksiä selventää.

Oikeuskanslerilta saadun vastauksen mukaan etämyyntiä koskevien säännösten selventäminen ei ole välttämätöntä. Oikeuskansleri katsoo etämyyntiä koskevien säännösten tulkinnan kuuluvan lainsäädäntöä soveltaville viranomaisille ja viime kädessä tuomioistuimille.

Alkoholilain tulkinnasta on annettu tänä vuonna korkeimman oikeuden ennakkopäätös. Oikeuskansleri toteaa lausunnossaan, että korkein oikeus ottaa kantaa vain tuomioissa käsiteltyyn tapaukseen. Oikeustila voisi oikeuskanslerin mukaan täsmentyä edelleen sosiaali- ja terveysministeriön esittämän toimenpide-ehdotuksen myötä. Se tarkoittaa, että viranomaiset selvittäisivät alkoholijuomia Suomeen myyneiden ulkomaalaisten yritysten toimintaa nykyistä tehokkaammin.

”Oikeuskanslerin lausunto tuo pitkään jatkuneeseen epäselvyyden tilaan selkeyttä. Saimme tukea ja viitoitusta sille, että ensin pitää katsoa miten laki toimii. Jos viranomaisvalvontaa tehostetaan nyt, saamme lain soveltamisesta tietoa vasta seuraavalla hallituskaudella. Näin ollen tällä vaalikaudella alkoholilain muutoksia etämyynnin osalta ei ole perusteltua tehdä”, toteaa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko

Taustalla eduskunnan tahdonilmaus alkoholilain hyväksynnän yhteydessä 

Eduskunta edellytti alkoholilain hyväksymisen yhteydessä, että hallitus selvittää etämyyntiä koskevat säännökset.

”Korkeimman oikeuden antama ennakkopäätös on jo selkeyttänyt alkoholisäännösten tulkintaa. Oikeuskanslerin lausunto tukee ajatusta siitä, että viranomaiset ja tuomioistuimet voivat täsmentää tulkintoja lisää”, Saarikko toteaa.

Alkoholijuomien vähittäismyynnin ja maahantuonnin valvonta kuuluu alkoholilain mukaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle (Valvira) ja Tullille.

Lisätietoja:

perhe-ja peruspalveluministerin erityisavustaja Elina Das Bhowmik, p. 040 548 9056
hallitusneuvos Ismo Tuominen, p. 02951 63341, [email protected]

Sivun alkuun