Hyppää sisältöön
Media

Äitiyspakkauksen Perhekeskus mukana perheesi elämässä -esite

sosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 20.9.2018 9.13
Tiedote 128

Sosiaali- ja terveysministeriössä on toukokuussa 2018 valmistunut perhekeskuksia käsittelevä esite, joka on sisällytetty äitiyspakkaukseen. Esite on herättänyt hämmennystä joissakin maakunnissa, koska perhekeskukset ja niiden kotisivut eivät vielä ole valmiina.

Perhekeskuksiin kootaan ja yhteensovitetaan nykyisin erillään olevia lasten ja perheiden palveluja toimivaksi ja helposti saatavaksi kokonaisuudeksi. Perhekeskus mukana perheesi elämässä -esitteen ensisijaisena tavoitteena on lisätä lapsiperheiden tietoa rakenteilla olevien perhekeskusten mahdollisuuksista auttaa ja tukea lapsia ja perheitä, sekä vahvistaa perheiden varhaista auttamista ja palveluiden asiakaslähtöisyyttä. 

Esitettä valmisteltaessa tiedostettiin, ettei maakuntalakiesityksen mukaisia maakuntia (18) ole vielä perustettu, ja että jokaisessa maakunnassa perhekeskukset eivät ole vielä toiminnassa. Tämän vuoksi asia muotoiltiin esitteen viimeisellä sivulla seuraavasti: ”Monessa tulevassa maakunnassa perhekeskukset ovat jo toiminnassa”. Kaikissa maakunnissa perhekeskukset eivät vielä toimi, ja siksi lukijaa kehotetaan katsomaan oman alueen perhekeskuksen kotisivuja. Elokuussa 2018 perhekeskuksia oli perustettu tai suunnitteilla noin 100. 

Neuvolat osa perhekeskusten palveluverkostoa

Tilanteen keskeneräisyyden vuoksi nostettiin äitiys- ja lastenneuvolat ensisijaisiksi tiedonantajiksi (”Tietoa maakuntasi perhekeskusten palveluista saat omasta äitiys- ja lastenneuvolastasi”). Näin siksi, että esitteen saavat äitiys- ja lastenneuvolan asiakasperheet. Äitiys- ja lastenneuvolat ovat myös tärkeä osa perhekeskusten palveluverkostoa, joten neuvoloiden terveydenhoitajilla voidaan perustellusti olettaa olevan ajantasaista tietoa oman maakuntansa tilanteesta.

Perhekeskuksia rakennetaan osana Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman toimeenpanoa koko Suomessa: 17 tulevan maakunnan alueella valtionavustuksen turvin ja yhdessä maakunnassa omarahoitteisesti. Esitettä on myös välitetty Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman maakunnallisten hankkeiden käyttöön. 

Lisätietoa perhekeskuksista saa sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla. Lisäksi kunkin maakunnan LAPE-hankkeen muutosagentilta voi kysyä tietoa maakunnan tilanteesta (yhteystiedot STM:n LAPE-muutosohjelman verkkosivuilla).

 
Lisätietoa

Marjaana Pelkonen, erityisasiantuntija, p. 044 240 7578
Arja Ruponen, neuvotteleva virkamies, p. 02951 63169, arja.ruponen(@)stm.fi

LAPE LAPE alueuudistus-arkisto kärkihankkeet
Sivun alkuun