Hyppää sisältöön
Media

Moderskapsförpackningens broschyr Familjecenter finns till för dig och din familj

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 20.9.2018 9.13 | Publicerad på svenska 21.9.2018 kl. 15.37
Pressmeddelande 128/2018

Social- och hälsovårdsministeriet har i maj 2018 färdigställt en broschyr om familjecenter som har inkluderats i moderskapsförpackningen. Broschyren har väckt förvirring i vissa landskap eftersom familjecentren och deras webbplatser inte är klara ännu.

Familjecentren samlar och samordnar de i nuläget separerade barn- och familjetjänsterna till en fungerande och lättillgänglig helhet. Det primära syftet med broschyren Familjecenter finns till för dig och din familj är att öka informationen till barnfamiljer om de möjligheter som de familjecenter som nu håller på att byggas upp har för att hjälpa och stödja barn och familjer, och därmed stärka hjälpen till familjer i tidigt skede och bidra till mer kundorienterade tjänster. 

När broschyren höll på att tas fram var man medveten om att landskapen (18) enligt förslaget till landskapslag ännu inte har inrättats, och att familjecentren i varje landskap ännu inte har inlett sin verksamhet. Därför formulerades saken på broschyrens sista sida som följer: ”I många blivande landskap finns det redan familjecenter”. Familjecentren har ännu inte verksamhet i alla landskap, och därför uppmanas läsaren att se webbplatsen för familjecentret i sin egen region. I augusti 2018 hade cirka 100 familjecenter inrättats eller var under planering. 

Rådgivningsbyråer en del av familjecentrens servicenätverk

På grund av att situationen inte var avslutad lyftes mödra- och barnrådgivningsbyråerna fram till primära uppgiftslämnare (”Information om familjecentrens tjänster i ditt landskap får du hos din mödra- och barnrådgivningsbyrå”). Detta gjordes eftersom broschyren ges till mödra- och barnrådgivningens klientfamiljer. Mödra- och barnrådgivningsbyråerna är också en viktig del av familjecentrens servicenätverk. Därmed kan det med fog antas att hälsovårdarna vid byråerna har aktuell information om situationen i det egna landskapet.

Familjecenter upprättas i hela landet som en del av genomförandet av programmet för utveckling av barn- och familjetjänster: I 17 framtida landskap med stöd av statsunderstöd och i ett landskap genom självfinansiering. Broschyren har även distribuerats för att användas av landskapsprojekt inom programmet för utveckling av barn- och familjetjänster. 

Ytterligare information om familjecentren finns på social- och hälsovårdsministeriets och Institutet för hälsa och välfärds (endast på finska) webbplats. Dessutom kan du höra dig för om landskapets situation hos respektive landskaps förändringsagent inom projektet för utveckling av barn- och familjetjänster (kontaktinformation på social- och hälsovårdsministeriets webbsidor för programmet för utveckling av barn- och familjetjänster).  

Ytterligare information

Marjaana Pelkonen, specialsakkunnig, tfn 044 240 7578
Arja Ruponen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 63169, arja.ruponen(@)stm.fi
 
 
Sivun alkuun