FI SV

Perhekeskukset kokoavat lapsiperheiden palvelut yhteen

Lapsi- ja perhepalvelujen uudistus tuo palvelut lähelle lapsiperheitä ja heidän arkeaan.

Perhekeskukset verkostoivat lapsiperheiden palvelut toimivaksi ja yhteen sovitetuksi kokonaisuudeksi.

Perheiden tarpeiden ja kansallisten linjausten mukaisia perhekeskusmalleja on kehitetty kaikissa maakunnissa. Tutustu maakuntien kehittämistyöhön:

Perhekeskukset otetaan käyttöön osaksi kuntien sekä järjestöjen ja seurakuntien toimintaa kaikkialla Suomessa.  

Perhekeskus: palveluja, tukea ja toimintaa

Perhekeskus tarjoaa palveluja kaikenikäisille lapsille ja heidän vanhemmilleen.

Perhekeskus verkostoi perheiden saataville nykyisin hajallaan olevat palvelut, kuten

  • äitiys- ja lastenneuvolan, muita lapsiperheiden terveyspalveluita
  • kotipalvelun, perhetyön, perheneuvolan,
  • lapsioikeudelliset palvelut,
  • varhaiskasvatuksen sekä
  • järjestöjen ja seurakuntien työn.

Perhekeskus osallistuu omalta osaltaan maahanmuuttajaperheiden kotoutukseen ja lasten kuntoutukseen.

Jokaisessa perhekeskuksessa on lapsille ja perheille avoimia kohtaamispaikkoja, jotka mahdollistavat vanhempien keskinäisen tuen ja tarjoavat toimintaa, joka on suunniteltu yhdessä perheiden kanssa.

Moniammatillinen apu on lähellä

Perhekeskus tuo moniammatillista apua ja tukea lasten, nuorten ja perheiden lähelle.  Tuen ja avun tarve arvioidaan yhdessä heidän kanssaan. Paljon palveluita tarvitsevalla lapsella, nuorella ja perheellä on omatyöntekijä, joka ottaa vastuun palvelujen koordinoinnista ja jatkuvuudesta.

Perhekeskuksen palvelujen lisäksi perheiden tukena ovat erityispalvelujen jalkautuva työ ja konsultaatiomahdollisuudet. Tavoitteena on myös vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden omia voimavaroja.

Tukea saa muun muassa vanhemmuuteen, parisuhteeseen, yksinäisyyteen, sovinnolliseen eroon ja perheväkivallan ehkäisyyn.

Perhekeskus tukee perheen vuorovaikutussuhteita tuomalla näyttöön perustuvat vanhemmuuden tuen menetelmät eri alojen ammattilaisten saataville. Menetelmät kootaan Kasvun tuki -palveluun:

Erotilanteessa vanhemmuuden jatkumista tuetaan parisuhteen päättymisen jälkeenkin: vanhemmuussuunnitelma auttaa vanhempia etsimään lapsen edun mukaisia ratkaisuja arjessa.

Perheväkivallan ehkäisyyn luodaan verkostoivia, kaikkia toimijoita sitouttavia toimintamalleja. Lisätietoa THL:n sivuilta:

Johtaminen mahdollistaa

Perheiden nopea tuen ja avun saanti edellyttää, että eri aloilla ja palveluissa toimivien työ sovitetaan yhteen yhdessä sovittujen linjausten mukaisesti.

Lisäksi on vahvistettava toimijoiden osaamista, uudistettava toimintakulttuuri LAPE-ohjelman periaatteiden mukaiseksi ja huolehdittava kokonaisuuden koordinaatiosta.

Aineistoja

Projektisuunnittelma: Perhekeskustoimintamallin kehittäminen ja käyttöönotto

Lisätietoja

neuvotteleva virkamies Arja Ruponen, p. 029 516 3169, [email protected]
johtava asiantuntija Arja Hastrup, THL, puh. 029 524 7463, [email protected]