Hyppää sisältöön
Media

Pohjoismaisessa konferenssissa jaetaan hyviä käytäntöjä osatyökykyisten työllistymisen parantamiseksi

sosiaali- ja terveysministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 8.12.2021 13.48
Tiedote

Osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen ja työllistämisen helpottaminen on teemana virtuaalisessa pohjoismaisessa konferenssissa torstaina 9. joulukuuta. Konferenssissa kuullaan muun muassa esimerkkejä uudenlaisista välityömarkkinoista ja onnistuneista kokemuksista työllistää osatyökykyisiä henkilöitä yhteiskunnallisten yritysten kautta. Esillä ovat niin ikään hyvät käytännöt osatyökykyisille suunnatusta työkyvyn tuesta työpaikoilla.

Konferenssissa kuullaan sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkisen ja työ- ja elinkeinoministeriön valtiosihteeri Ville Kopran puheenvuorot sekä iso joukko erilaisten yritysten ja järjestöjen puheenvuoroja. 

Konferenssi on yksi Pohjoismaiden ministerineuvoston Suomen puheenjohtajakauden työelämäalan tapahtumista. Sen tarkoitus on edistää käytännössä saatujen kokemusten ja hyvien käytäntöjen avulla osatyökykyisten henkilöiden työllistymistä. Teema yhdistää kaikkia Pohjoismaita, sillä esteet osatyökykyisten henkilöiden työllistymiselle ovat samankaltaisia maasta riippumatta.

Yhteisötalous on mahdollisuus myös osatyökykyisille

Konferenssin osallistujat saavat lisäksi esimakua EU:n komission uudesta aloitteesta yhteisötalouden toimintasuunnitelmaksi, jonka komissio julkistaa samana päivänä. Yhteisötaloudella on varteenotettavat mahdollisuudet parantaa myös osatyökykyisten työllistymistä. Tässä tarvitaan yhteistyötä ja kumppanuuksia julkishallinnon, järjestöjen ja yhteiskunnallisten yritysten kanssa. 

Suomessa asiaa on viety jo eteenpäin. Yhteiskunnallisen yritystoiminnan edistäminen on kirjattu hallitusohjelmaan, ja keväällä hallitus hyväksyi yhteiskunnallisten yritysten strategian. Yksi strategian tavoitteista on työllistää osatyökykyisiä ja muuten vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia. 
Strategian toteuttamiseksi on jo perustettu yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus. Sen tehtävä on lisätä uusien yhteiskunnallisten yritysten määrää ja tunnettuutta sekä kehittää niiden osaamista erityisesti toiminnan vaikuttavuuden parantamiseksi. 

Työn saaminen ja työkyvyn tuki lisäävät hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta

Korkea työllisyysaste ja työelämän laatu vähentävät syrjäytymisestä sekä työttömyydestä ja työkyvyttömyydestä aiheutuvia kustannuksia yhteiskunnalle. Samalla tuetaan ihmisten hyvinvointia ja lisätään yhdenvertaisuutta.

Hallituksen tavoite on nostaa työllisyysaste 75 %:iin vuosikymmenen puoliväliin mennessä. Pitkittyvää työttömyyttä ja puutetta osaavasta työvoimasta pahentavat esimerkiksi väestön ikärakenne ja sen myötä yhä pienempi joukko työikäisiä. Siksi tarvitaan työelämän ulkopuolella olevien työpanosta, samanaikaisesti parantaen heikossa työmarkkina-asemassa olevien mahdollisuuksia työllistyä. Osatyökykyisten työllistyminen on siten yhteiskunnallisesti iso, hyödyntämätön mahdollisuus. 

Työllisyyttä tukevien toimien lisäksi tarvitaan työkyvyttömyyden ennaltaehkäisyä ja työhyvinvoinnin ja tuottavuuden samanaikaista kehittämistä. Mielenterveys on nähtävä työelämän voimavarana. Osatyökykyisten työllistäminen ja työurien pidentäminen vaativat myös asennemuutoksia. Työtilaisuuksia on tarjottava ennakkoluulottomasti.
 
Käynnissä olevat isot rakenteelliset uudistukset, kuten sote- ja sotu-uudistus edistävät myös työllisyyttä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistuksessa kehitetään työikäisten työkyvyn tuen palvelujärjestelmää. Sosiaaliturvauudistus antaa entistä paremmat mahdollisuudet sovittaa yhteen työnteko ja etuudet erilaisissa elämäntilanteissa. 

Osatyökykyisten työllisyysasteen kohentaminen edellyttää, että työelämän valmiuksia kehitetään työtä muokkaamalla ja työn joustoilla. Päätöksenteon pohjaksi tarvitaan myös työllistymiseen ja työkykyyn liittyvää tutkimustietoa sekä arviointia tehtyjen ratkaisujen vaikuttavuudesta.

Konferenssin teema liittyy läheisesti työkykyohjelmaan, joka on osa hallituksen työllisyystoimien kokonaisuutta. Työkykyohjelman tarkoitus on edesauttaa osatyökykyisten työllistymistä ja työssä jaksamista. Työkykyohjelmasta vastaa ja sitä toteuttaa työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa. 

Konferenssia voi seurata verkossa 9.12. klo 10 alkaen:

Aihetunnisteet sosiaalisessa mediassa ovat #Norden2021, #PohjoismaatYhdessä, #NordenTillsammans ja #TheNordicsTogether

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Pauliina Porkka, TEM p. 0295 048 278, [email protected] (konferenssin ohjelmaan liittyvät kysymykset)
Erityisasiantuntija Ritva Partinen, STM, p. 0295 163 330, [email protected]
Harjoittelija Jussi Ala-Lahti, TEM, p. 0295 047 173, [email protected] (ilmoittautuminen, muut käytännön järjestelyt)

Sivun alkuun