Liisa Perttula, hallitusneuvos

sosiaali- ja terveysministeriö, Hallintoyksikkö / HAL, Hallintopalveluryhmä / HALPA
0295163521  
Postiosoite: PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Käyntiosoite: Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki