Visiona eheä yhteiskunta ja kestävä kehitys

Vision toteuttamiseksi olemme valinneet viisi strategista tavoitetta.

Nämä tavoitteet voidaan saavuttaa, kun tehdään laadukasta ja pitkäjänteistä työtä ihmisten arjen ja hyvinvointiyhteiskunnan hyväksi ja hallitusohjelman linjausten mukaisesti.

Viisi strategista tavoitetta ovat:

 • ihmisten aktiviinen osallisuus
 • yhteen toimivat palvelut ja etuudet
 • turvallinen ja hyvinvoiva elin- ja työympäristö
 • kestävä rahoitus sekä
 • ​hyvinvointia työn murroksessa. 

Ihmisten aktiviinen osallisuus tarkoittaa:

 • yksilön toimeliaisuutta ja vastuunottoa
 • yhdenvertaisuutta ja yhteisöllisyyden kokemusta sekä
 • yksilöllistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Yhteen toimivat palvelut ja etuudet tarkoittavat:

 • pienentyneitä hyvinvointi- ja terveyseroja
 • elämäntilanteet kattavaa ja kannustavaa sosiaaliturvajärjestelmää sekä
 • tarpeenmukaisia ja vaikuttavia palveluja ja etuuksia.

Turvallinen ja hyvinvoiva elin- ja työympäristö tarkoittaa:

 • turvallista ja mielekästä arkea
 • väestön turvaverkkoa ja turvallisuuden tunnetta sekä
 • yhteisöllisiä ja terveitä tiloja.​

Kestävä rahoitus tarkoittaa:

 • hyvää työllisyyttä ja kestävää väestörakennetta
 • sote-kustannusten hallintaa sekä
 • hyvinvointialan viennin kasvua.

Hyvinvointia työn murroksessa tarkoittaa:

 • toiminta- ja työkyvyn kasvua
 • pitempiä työuria sekä
 • jatkuvasti uudistuvaa sote-alan osaamista.

Lisätietoja

Riikka Pellikka, erityisasiantuntija 
sosiaali- ja terveysministeriö, Strategia- ja talousyksikkö / STAR, Strategiaryhmä / STRA 0295163659